ElektroPrůmysl.cz, červen 2022

ElektroPrůmysl.cz MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA červen 2022 | 51 a elektrických spotřebičů, se používají především následující měřicí metody: • Ověření spojitosti ochranných vodičů hlavního a doplňujícího pospojování měřením jejich odporu • Měření impedance poruchové smyčky • Měření parametrů proudových chráničů • Měření izolačního odporu • Měření unikajících proudů Postup při revizi elektrického zařízení Při revizi elektrického zařízení je třeba zachovat určitý sled jednotlivých kroků, aby byla zajištěna bezpečnost při samotné revizi. Vždy se začíná úkony spočívajícími v seznámení s kontrolovaným zařízením a teprve pokud nejsou zjištěny zjevné nedostatky, přikročí se ke zkouškám jako jeměření a zkouška chodu, jejichž provedení může být na vadném zařízení nebezpečné. Každá revize se skládá ze tří částí, přičemž je třeba zachovat níže uvedený postup: 1. Seznámení s kontrolovaným zařízením zahrnující prostudování technické dokumentace a vnější prohlídku. 2. Měření parametrů ochranných prvků. 3. Zkouška funkce. Seznámení s kontrolovaným zařízením a prohlídka Prostudováním technické dokumentace a následnou prohlídkou se nejen zjistí, zda elektrické zařízení odpovídá technické dokumentaci, ale hlavně jaké obsahuje bezpečnostní prvky na ochranu před škodami způsobenými elektrickou energií, protože jejich funkčnost je třeba revizí ověřit. Dále je třeba zjistit, zda zařízení neobsahuje elektronické prvky, které by mohly ovlivnit výsledek zkoušek nebo které by mohly být zkouškami poškozeny. Na základě těchto zjištění se stanoví další postup revize a zvolí se zkoušky a měření, které bezpečně a spolehlivě prověří elektrickou bezpečnost revidovaného zařízení. Pokud dokumentace obsahuje pokyny výrobce týkající se ověření bezpečnosti, tedy postupu při vlastní revizi, je třeba tyto pokyny dodržet. V případě potřeby a na základě rozhodnutí revizního technika se potom tyto pokyny mohou doplnit dalšími zkouškami. Hlavním cílem prohlídky je potom vizuální prověření bezpečnostních prvků revidovaného zařízení, jejich stav a případná poškození. Pokud se při prohlídce zjistí nějaké poškození nebo závada ohrožující bezpečnost, není vhodné v revizi pokračovat, dokud není závada odstraněna. Měření parametrů ochranných prvků Pro ověření parametrů ochran elektrického zařízení je třeba volit takové měřicí metody, které jsou k tomu určeny a naměřené výsledky umožní jednoznačně rozhodnout, Obr. 1 Měření spojitosti

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=