ElektroPrůmysl.cz, červen 2022

ElektroPrůmysl.cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE červen 2022 | 5 celkové roční spotřeby elektrické energie v Dánsku (32 TWh). EATON Elektrotechnika, s.r.o. Tel.: +420 267 990 440 E-mail: podporaCZ@eaton.com www.eaton.cz Distribuční transformátory jsou zodpovědné za přibližně 20 % ztrát v elektrické síti. Mají tedy potenciál výrazného snížení ztrát, a to z nich činí prioritu pro první pracovní plán směrnice o ekodesignu. Evropská síť obsahuje 4,5 milionu jednotek distribučních transformátorů a asi 3,6 milionu z nich vlastní distribuční společnosti elektrické energie. V posledních letech se v Evropě ročně prodalo přibližně 137 000 kusů distribučních transformátorů. Cílem směrnice je urychlit zlepšení energetické účinnosti a zvýšit environmentální udržitelnost, a tím snížit emise CO2. Transformátory Eaton jsou připraveny na nové požadavky ecodesignu ve shodě s nařízením EU 2019/1783. Společnost Eaton je dobře připravena na změny, jelikož po zkušenostech s úrovní 1 požadavků EU nařízení již navrhuje a vyrábí transformátory, které nejenže splňují, ale i překračují požadavky na ecodesign úrovně 2. Použití energeticky účinnějších transformátorů může vést k odhadované roční úspoře až 16 TWh ve srovnání s rokem 2020. To odpovídá 3,7 milionů tun CO2 ročně – nebo polovině Kabelové podlaží Z kabelového podlaží může vycházet i více kabelových kanálů. Pro překonání výškových rozdílů se navrhují šikmé kabelové kanály s komunikací po šikmé rampě nebo se schodištěm, případně také svislé kabelové šachty s komunikací v podobě žebříku nebo žebříkového schodiště. Velikost půdorysu kabelového podlaží může být shodná s půdorysem rozvodny vvn, vn, nn, atd., umístěné nad ním. Prostupy kabelů stropem kabelového podlaží se navrhují podle umístění rozvodných zařízení v elektrické stanici. Výšku kabelového podlaží a kabelového kanálu je třeba odvodit od podchodné výšky jejich komunikace. K podchodné výšce se připočte výška nutná pro instalaci osvětlení, instalaci rozvodu stabilního hasicího zařízení a případně dalších instalovaných zařízení. Maximální výška kabelových konstrukcí pro pokládku kabelů je 2500 mm. Doporučená světlá stavební výška kabelového podlaží je 2100 mm až 2500 mm. U jednožilových kabelů o hodnotě napětí 110 kV a vyšším nutno přizpůsobit otvory prostupů požárním stropem požadavkům technologického postupu při zhotovování koncovky těchto kabelů (protažení kabelů včetně koncovky otvorem a dodatečné vytvoření požární ucpávky). Vícežilový kabel prochází požární ucpávkou ve stropu kabelového podlaží, popř. ve stavební konstrukci pod stropem, nerozdělený na žíly kabelu. Koncovka (záklopka) a rozdělení kabelu na žíly se provádí až v podlaží rozvodny vvn, vn, nn, atd., nad požární ucpávkou nebo v požárně odděleném prostoru pod stropem. Tento prostor se pak považuje za součást požárního úseku rozvodny vvn, vn, nn, v atd.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=