ElektroPrůmysl.cz, červen 2022

ElektroPrůmysl.cz MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA 44 | červen 2022 Transformátor proudu - konstrukce, princip činnosti a typy V rozvodnách a výrobnách elektřiny je důležité sledovat proud a napětí, které dosahují vysokých hodnot. Ve stejnosměrných obvodech je snadné měřit velké proudy přidáním vhodných bočníků k ampérmetrům s nízkým rozsahem. Zatímco u střídavého napájení je měření velkých proudů obtížné a při práci se systémem, kterým protékají velké proudy (více než 100 A), je pro obsluhu i nebezpečné. K tomuto účelu se pro měření velkých proudů používá přístroj zvaný „proudový transformátor“. Proudový transformátor se také nazývá přístrojový transformátor s přesným poměrem proudu primárního a sekundárního vinutí. Podívejme se na konstrukci transformátoru proudu. Konstrukce transformátoru proudu Velké střídavé proudy, které nelzeměřit přímo běžnými ampérmetry nebo wattmetry proudové cívky pro měření výkonu, lze měřit pomocí transformátoru proudu. Většina konstrukční části transformátoru proudu je podobná normálnímu transformátoru. V podstatě se jedná o transformátor se snižujícím stupněm (vzhledem k proudu), který se skládá ze dvou vinutí, primárního a sekundárního bez jakéhokoli elektrického spojení mezi nimi. Magnetické jádro tvořené vrstvami křemíkové oceli spojuje obě vinutí a zajišťuje nízkou reluktanci, jak je znázorněno na obr. 1. Primární vinutí proudového transformátoru je vinuto několika závity (jedním nebo více) vodiče se silným průřezem. Sekundární vinutí je vinuto větším počtem závitů vodiče malého průřezu. Primární vinutí je zapojeno do série s vedením, kde se má měřit proud, a sekundární vinutí je připojeno přes ampérmetr s nízkým rozsahem (rozsah 0-5 A). Obecně platí, že většina sekundárních proudů proudových transformátorů je dimenzována na 5 A. V závislosti na konstrukci existují dva typy proudových transformátorů používaných pro měření velkých proudů. Jádro A 0-5 A Zátěž AC Vedení vysokého proudu Primární vinutí Sekundární vinutí Obdélníkové jádro Toroidní jádro Primární vinutí Sekundární vinutí Obr. 1 Obr. 2

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=