ElektroPrůmysl.cz, červen 2022

ElektroPrůmysl.cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE červen 2022 | 27 systémů nedostatečná pro stabilizaci napětí v reálném čase čí snížení úrovně flickeru a nadproudů, a řeší stále jen účiník. Řešení pracující v reálném čase Systémy pracující v reálném čase používají jednak elektronické spínací bloky, které jsou schopny připojit různé velikosti kapacitních bloků bez vytváření přechodových jevů a přepěťových špiček, a speciální řešení kontroléru, který v reálném čase provádí analýzu impedance v místě připojení a okamžitě připojuje impedanci opačnou. Obrázek 1 ilustruje rozdíl mezi činností systému s „okamžitým“ připojováním v reálném čase vypočtené kapacity, a klasickým systémem. Přesto, že na trhu je již několik systémů, které využívají spínání bez přechodových jevů, používají stále postupné krokové připojování jednotlivých kapacitních bank, tak jak bylo výše popsáno, a tedy vykazují jednak pomalou reakci, a jednak způsobují „překompenzaci“. Při skončení události, která vyvolala potřebu krokováním kompenzovat účiník neodpojí příslušné banky kapacitorů okamžitě, ale krokují směrem ke snížení velikosti kompenzační kapacity, jak je vidět v levé části obr.1. Systémy, které jejich výrobci nazývají „rychlými“ sice používají „okamžité“ připojení odpovídající velikosti kapacitorů, ale jejich reakční doba, jak již bylo naznačeno je nedostatečná vzhledem k rychlosti změn proudů a napětí, které se dnes v průmyslu běžné vyskytují. Jejich korekční schopnost na potlačení rychlých dějů je velmi omezená. Vliv na energetickou síť podniku je podobná jako u systémů s krokovým připojováním bank. Klíčovým kritériem pro tyto aplikace je totiž zpoždění mezi situací na síti – počátkem rychlé změny proudu v síti (například startem svářecího pulzu) - a časem provedení. Tedy celkovým časem od započetí měření přes čas výpočtu, až po připojení celkového potřebného reaktivního výkonu pro kompenzaci. Takovýmto systémem je Equalizer společnosti Elspec. Kapacitory tohoto systému jsou připojovány skutečně v reálném čase (RTRPC). Algoritmus výpočtu a kontrolér EQUALIZERu zajistí, že kompletní elektrické připojení potřebného reaktivního výkonu k síti je provedeno uvnitř poloviny periody sítě (2 – 10ms) při průchodu proudu nulou pro potlačení přechodových jevů. Obrázek 1 jasně ukazuje rozdíl mezi RTRPC systémem s reakčním časem pod polovinu cyklu a standardním elektronickým systémem s krokovým připojováním bank kapacitorů. U systému tzv. „rychlých“ je rozdíl v tom, že sice připojují potřebný reaktivní výkon najednou, ale v čase násobků periody sítě s nutností „čekání“ na odměření úhlu mezi napětím a proudem. Toto potřebné zpoždění je samozřejmě závislé na momentálním stavu při připojování kapacitorů, a může být i několik period. Výsledkem je, že reakční doba takovýchto systémů je sice poněkud rychlejší než u konvenčních řešení, ale stále několikanásobně delší než doba potřebná ke stabilizaci napětí či potlačení špiček proudu při rychlém připojování zátěží. Jak je dále patrno z jednoduché prezentace situace na obr. 1, síť ošetření systémem Elspec získá navíc mnoho dalších výhod. Velké a rychlé změny reaktivního výkonu běžně nastávají během rozběhů velkých motorů, svařovacích operací a nesynchronních činností mnoha motorů s častým cyklem zapínání a vypínání. Řešení Elspec EQUALIZER minimalizuje negativní efekty činnosti těchto zátěží téměř okamžitou kompenzací reaktivního výkonu, eliminaci napěťového flickeru a stabilizací napětí sítě. Bez-přechodové spínací prvky Elspec vytvářejí z EQUALIZERu ideální zařízení nejen pro velké výrobní závody, ale i pro organizace vysoce citlivé na kvalitu elektrické sítě jako jsou nemocnice, letiště, datová centra a podobně.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=