ElektroPrůmysl.cz, červen 2022

ElektroPrůmysl.cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 24 | červen 2022 proudech může rozptylový tok v magnetických stíněních dosáhnout hodnot, které mohou překročit hodnoty jmenovitých hustot toku v jádru. To vede k vytváření magnetostrikčního hluku v magnetickém stínění a může to vést významnému příspěvku k celkové hladině hluku. Hluk od ventilátorů Původ hluku od ventilátorů je v turbulentním toku vzduchu, který má za následek kolísání tlaku se širokým rozsahem kmitočtů. Tento širokopásmový hluk má širokou amplitudu kolem kmitočtu, při kterém lopatky ventilátoru procházejí konstrukčními částmi, jako jsou podpěry ventilátoru nebo motoru ventilátoru nebo žebra v ochranném stínění. Hluk od čerpadel Průtok oleje přes chladicí systém může způsobit vibrace, nicméně normálně olejová čerpadla nepřispívají podstatným způsobem k akustickému výkonu s výjimkou nejvyšší rychlostí průtoku oleje nebo zvláštních aplikací, u transformátorů s extrémně nízkým hlukem. Elektromagnetická pole v okolí výkonových transformátorů Podle normy CLC/TR 50453 se tato problematika týká výkonových transformátorů s následujícími charakteristikami: • Zdánlivým výkonem P v rozsahu 5 kVA ≤ P ≤ 1 000 MVA; • Izolační hladinou podle ČSN EN 60076-3: • Vinutí vyššího napětí s Um od 7,2 kV do 525 kV; • Vinutí nižšího napětí s Um do 525 kV. Trvale šířené a vyzařované emise přicházejí do úvahy pro výkonové transformátory, které pracují v normálních provozních podmínkách napětí a proudu. Poruchové stavy a přechodné jevy, které se zřídka objevují, tak jako: • zkraty; • atmosférická a spínací přepětí; • přetížení (zapínacími proudy); • přepětí; • přepínání přepínačů odboček se nepovažují za normální provozní podmínky. Emise Vyzařované emise Střídavé magnetické pole Nejvýznamnější hodnota střídavého magnetického pole souvisí s proudem, který teče svorkami nižšího napětí. Střídavé magnetické pole vyzařované transformátorem bez krytu podél jeho čelních stran má velikost stejného řádu, jako pole vyzařované proudy tekoucími svorkami nižšího napětí.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=