ElektroPrůmysl.cz, červen 2022

ElektroPrůmysl.cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE červen 2022 | 21 vn vedení postiženého zkratem o metodu založenou na měření a vyhodnocení hloubek poklesů nn napětí v DTS připojených na zkratem postižené vn vedení. Uspořádání přístroje pro měření, vyhodnocení a odeslání informací vztahujících se k identifikaci místa zkratu je předmětem přihlášky užitného vzoru PUV 2020-38105. Ověření metody vyhodnocení v PQ monitorech MEg45PAN instalovaných na nn straně transformátorů DTS v rámci dvouletého společného úsilí pracovníků ČEZ Distribuce, a.s. a MEgA – Měřící Energetické Aparáty, a.s. prokázalo spolehlivost metody lokalizace úseku vn vedení postiženého zkratem s nejistotou určení místa zkratu 200 m. Průměrná doba vyhodnocení a přenosu charakteristických informací z přístrojů, instalovaných v distribuční síti, jejich centralizované vyhodnocení a odeslání vyhodnocené informace GSM sítí na oprávněná pracoviště je v realizovaném systému v jednotkách sekund. Příklad grafické identifikace zkratu ve vn síti je na obr. 1. a obr. 2. Závěry Využití funkčně nezávislé metody vytváří předpoklad pro vyšší spolehlivost a přesnost identifikace místa zkratu při efektivnějším využití již instalovaných měřicích a komunikačních zařízení Určení místa zkratu vychází z analýzy prvního poklesu napětí způsobeného samovolným zkratem. Z hlediska použité metody jsou další manipulace a uměle vytvářené zkraty ve vn síti nadbytečné. Tím lze šetřit jak zařízení distribučních sítí, tak zákazníků. Pro určení místa zkratu je třeba jen rozšíření měřicích funkcí monitoru MEg45 o identifikační funkci. Jedná se o chytré využití instalovaného měřicího přístroje bez dalších nároků na instalaci, provoz a údržbu. MEgA – Měřící Energetické Aparáty, a.s. Česká 390, 664 31 Česká Tel.: +420 545 214 988 E-mail: mega@e-mega.cz www.e-mega.cz Obr. 2 Detail geografického vyhodnocení místa zkratu

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=