ElektroPrůmysl.cz, červen 2022

ElektroPrůmysl.cz DISKUSNÍ FÓRUM 106 | červen 2022 Dotazy a odpovědi z diskusního fóra serveru www.in-el.cz Tepelné čerpadlo a proudový chránič Firma, která nám dodává tepelná čerpadla, se diví našemu požadavku na místo pro uchycení zemnícího vodiče. Já tvrdím, že podle ČSN EN 62305-3 ed. 2 čerpadlo být pospojeno musí. Tepelná čerpadla se umisťují nejčastěji cca 1 m od obvodové stěny domu na betonovém základu. Čerpadlo je připojeno buď měděnými trubkami, nebo flexibilními (s opletením) a připojeno do akumulační nádrže, či rovnou do topného okruhu. Já tvrdím, že čerpadlo je v zóně LPZ 0b a vodivými částmi přechází do zóny LPZ I a tudíž musí být připojeno alespoň 6mm2 Cu vodičem. Čerpadlo je k elektřině připojeno nejčastěji 5 x 2,5 mm2 Cu nebo 3 x 2,5 mm2 Cu. Korpus čerpadla je buď plechový, nebo má plechové části. Vhodné místo pro uchycení by měl definovat výrobce. Na jakém místě by mělo být umístěno nejlépe? Na krytech čerpadla? Dál bych se chtěl zeptat ještě na proudový chránič. Je nutné instalovat jej k tepelnému čerpadlu? Je to pevně připevněný spotřebič a jeho nečinností by mohla být způsobená škoda větší než malá (na kurzu nám říkali cca víc jak 300 000 Kč). Já jsem přesvědčen, že pokud se osadí chránič typu A nebo F (čerpadla s frekvenčním měničem), neměl by chránič problém způsobit. Odpověď: Souhlasím s tím, že místo pro připojení vodiče pospojení anebo uzemnění na výrobku stanovuje výrobce, který toto místo zároveň označí odpovídající značkou. Není-li na výrobku místo pro připojení vodiče pospojení anebo uzemnění ze strany výrobce vyznačeno, pak výrobce nepředpokládá připojení výrobku do systému pospojení, resp. uzemnění. Důležité tedy bude prostudovat dokumentaci, která je s výrobkem dodávána a ve které budou také stanoveny podmínky pro montáž a pro připojení k napájecí síti. Při montáži tepelného čerpadla by mělo být provedeno posouzení rizik, které z montážemohou vyplývat, a to i vzhledem k možnosti zavlečení bleskového proudu dovnitř stavby, případně na jednotlivé části elektrické instalace, a zejména s ohledem na vyloučení možnosti vzniku úrazu elektrickým proudem. Toto posouzení rizik by mělo být provedeno projektantem podle ČSN EN 62305-2 ed. 2:2013 Ochrana před bleskem – Část 2: Řízení rizika. Na základě provedení posouzení rizik by měl být vybrán vhodný způsob ochrany, tedy i např. uzemnění nebo pospojení tepelného čerpadla. Dovedu si představit například situaci, kdy je tepelné čerpadlo namontováno na betonovém základě a je s ním spojeno pomocí šroubových spojů, které jsou nerozebíratelně spojeny s armaturou betonového základu a tato armatura je pod betonovým základem napojena k základovému nebo obvodovému zemniči. Montáž tepelného čerpadla je prováděna podle projektové dokumentace pro montáž čerpadla, resp. celého systému zařízení, potrubí apod., který se zpravidla zjednodušeně označuje pojmem „tepelné čerpadlo“. Nutnost připojení tepelného čerpadla k proudovému chrániči se bude opět odvíjet od dokumentace výrobce, respektive montážní dokumentace. Výrobce či zpracovatel stanoví v dokumentaci podmínky pro připojení „tepelného čerpadla“ k elek-

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=