ElektroPrůmysl.cz, září 2021

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 76 | září 2021 Stačí jeden pohled, jeden dotyk, jeden přístroj - inteligentní teplotní monitorovací relé řady CM-TCN Novinka od ABB, která umožňuje nastavení inteligentních teplotních monitorovacích relé pomocí displeje nebo aplikace na smartphonu. Miloš Synek, produktový marketingový specialista, ABB Elektrotechnika Teplotní monitorovací relé CM-TCN měří teplotu tuhých, kapalných a plynných mé- dií, prostřednictvím až tří snímacích obvodů a s využitím různých typů snímačů, např. PT100, PT1000, PTC nebo NTC. Měření může probíhat ve stejném okamžiku a různé typy senzorů, např. PT100 a PTC je možno moni- torovat současně. Teplota je nasnímána sen- zorem vloženým do měřeného média a vy- hodnocena přístrojem. Přitom je sledováno, zda se pohybuje v zadaném provozním roz- sahu (funkce monitorování rozsahu), nebo zda překročila nebo poklesla pod prahovou hodnotu. Podle nastavených parametrů mohou až tři výstupy relé signalizovat změ- ny v měřicích obvodech. Jeden pohled stačí pro získání potřebných informací. Na podsvíceném LCD displeji se objeví přehledně uspořádané měřené hodnoty a informace o stavu relé. Struktura menu na bázi symbolů a různá přednastavení usnadňují parametrizaci. Stačí jediný po- hled a již znáte stav relé a naměřené hod- noty, můžete se navigovat v menu struk- turovaném podle symbolů a konfigurovat tento přístroj. Na displeji na přední straně relé jsou zobrazovány měřené hodnoty a údržbová data. Jediným zatlačením na otočné tlačítko pak můžete vstoupit do menu. Nastavení prahových hodnot a pa- rametrů je jednoduché pomocí intuitivní- ho, na budoucnost zaměřeného rozhraní. Jeden dotyk a až o 80 % rychlejší nastavení. Pro snadnou a intuitivní parametrizaci technologií NFC, pomocí aplikace ABB EPiC app instalované na smartphonu. Konfigurace technologií NFC je možná i v době, kdy relé není napá- jeno. Stačí se dotknout relé vašímmobilním telefonem: nastavení parametrů je možno v aplikaci editovat, uložit a pak zkopírovat

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=