ElektroPrůmysl.cz, září 2021

ElektroPrůmysl.cz DISKUSNÍ FÓRUM 194 | září 2021 Dotazy a odpovědi z diskusního fóra serveru www.in-el.cz Elektrické spotřebiče a ČSN 33 1600 ed. 2 Z hlediska ČSN 33 1600 ed. 2 se revidu- jí spotřebiče připojené k síti pohyblivým přívodem. Spotřebiče napevno připojené k elektrické instalaci se považují za součást instalace, revidují se společně s ní a nespa- dají do působnosti výše zmíněné normy. Co ale spotřebič, který je připojen k pevné instalaci pohyblivým způsobem tedy do zásuvky, ale je spojen s budovou napevno? Příkladem je třeba televize, která je přišrou- bována na zdi. Je přišroubována na zdi, tedy spojena sice ne elektricky s budovou nýbrž mechanicky, ale je napojena pohyblivým elektrickým přívodem. Jakým způsobem revidovat zmíněnou televizi? Ve lhůtách dle ČSN 33 1600 ed. 2 nebo ve lhůtách, které jsou dány pro pevnou instalaci? Odpověď: Spotřebiče napevno připojené k elektrické instalaci nemusí být vždy součástí instalace, ale zpravidla budou. Základní informace pro stanovení, zda je pevně připojený spotřebič součástí elektrické instalace, by měla být uvedena v projektové dokumentaci stavby. Pevně připojený spotřebič je spotřebič, který je připojen k elektrické instalaci, resp. ke koncovému obvodu takovým způso- bem, že může být odpojen nebo připojen pouze s použitím nástroje (viz např. ČSN EN 50699:2021 Opakované zkoušky elektric- kých spotřebičů ). Je-li spotřebič spojený s budovou na- pevno, jedná se ve smyslu normy ČSN 33 1600 ed. 2:2009 Revize a kontroly elektric- kých spotřebičů běhempoužívání , heslo 3.2.3 o „připevněný spotřebič“, tedy spotřebič, který je určen k používání, když je připevněn k podložce nebo jiným způsobem trvale za- jištěn na určitém místě. Takovýto spotřebič se bude revidovat v souladu s ustanoveními stanovenými v ČSN 33 1600 ed. 2:2009, tedy ve lhůtách stanovených podle této normy. Pro úplnost připomínám, že lhůty pro provádění revizí se vydáním Změny Z2 k ČSN 33 1600 ed. 2:2009 poněkud změní a nově budou do normy doplněny lhůty pro provádění opakovaných zkoušek elek- trických zařízení. Odpověď zpracoval: Ing. Pavel Vojík Revize přívodů do bytů Mám povézt revizi hlavních přívodů do bytů v činžovním domě. K dispozici je výchozí revizní zpráva z r. 2012, kde jsou popsány vývody do jednotlivých bytů bez změřené ochranné smyčky v domovní roz- vodnici. Dále, že izolační odpor nebyl vět- ší než .... Ani zmínka o tom, že se smyčka v bytech měřit nebude. Je možné toto po- važovat za smysluplnou VÝCHOZÍ revizi? Odpověď: U prováděné revize elektrické instalace je třeba vymezit, čeho se taková revize týká. Ve Vámi uvedeném případě výchozí revize přívodů do jednotlivých bytů se provádě- ná revize zřejmě týkala pouze uvedených přívodů. Na ověření toho, jak je zajištěna bezpečnost elektrické instalace v připoje- ných bytech, se uvedená revize zřejmě ne- vztahovala. Tím, že byla provedena pouze revize přívodů do bytů a nebyly provedeny revize elektrické instalace v bytech, nebylo provedeno kompletní ověření bezpečnosti elektrické instalace v připojených bytech. Ověření bezpečnosti elektrické instalace v činžovním domě bylo provedeno zřejmě (pokud skutečně nebyly provedeny revize elektrické instalace v bytech) pouze pro při-

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=