ElektroPrůmysl.cz, září 2021

ElektroPrůmysl.cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE 162 | září 2021 Pozvedněte svůj business na vyšší úroveň ještě dnes! Jakou získáte konkurenční výhodu díky spojení s Murrelektronik? Snížíte své náklady až o 30 procent díky řešením systémových technologií. Tlaky představované náklady a konkurencí se neustále zvyšují. Integrované automa- tizační systémy poskytované společností Murrelektronik vám dokážou ušetřit čas, peníze a starosti. Přihlaste se o svoje výhody Elektroinstalace, které zastaraly, dokážou vše zpomalit a představují pro inženýrské firmy v oblasti strojů a zařízení nevýhodu ve srovnání s jejich konkurenty. Koncepce konstrukcí a strojů, které byly během let vyvíjeny, jsou často pro současnou nákla- dově efektivní výrobu překážkou. Značný počet nesynchronizovaných komponent vede k vyššímu pracovnímu zatížení při zapojení a aktivaci a často znamená po- třebu provádět zpětná rozšíření a úpravy. K tomuto zmatku přispívají ještě navíc nedostatek prostoru v řídicí skříni a pro- blematická rozhraní s několika různými dodavateli. Zní vám to povědomě? Pak pozvedněte svůj business s Murrelektronik ještě dnes! Jako specialisté na automatizační tech- nologie bez řídicích skříní a na decentra- lizovaná instalační řešení předefinujeme přenos energií, signálů a dat a navrhneme řešení, která budou odpovídat vašim po- žadavkům. Naši specialisté se zaměřují na nevyužitý potenciál v elektroinstalacích strojů a zařízení, který znamená úsporu ná- kladů až o 30 procent. Samostatná řešení jsou jako včerejší zprávy Zastaralé elektroinstalace výstavbu strojů a zařízení neúměrně zpomalují. Klasická instalační řešení vždy umisťují celou řídicí technologii do řídicích skříní, které jsou propojené se senzory a akčními členy na strojích prostřednictvím velkých svorkov- nic. Díky velkému počtu jednotlivých kom- ponent je tento systém náchylný k chybám a vyžaduje značné pracovní úsilí při montá- ži a uvádění do provozu. Dalším krokem bylo přesunutí klasické- ho paralelního zapojení z řídicí skříně na místo instalace se samostatně montova- nými svorkovnicemi pro distribuci energií a dat v periferním prostoru stroje. Tím se sice poněkud snížila pracnost při instala- ci, ale dále narostl počet zdrojů možných chyb. Ukázalo se, že odstraňování závad v případě zkratů a přepětí je zvlášť časově náročné a že běžně dochází k poruchám zapojení mezi řídicí skříní a periférií. A důsledek? Dlouhé prostoje a výpadky ve výrobě.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=