ElektroPrůmysl.cz, září 2021

ElektroPrůmysl.cz KABELY, VODIČE A KONEKTORY 148 | září 2021 Výroba kabelů ve Velkém Meziříčí již 75 let Kablovka NKT ve VelkémMeziříčí slaví 75 let od založení. V roce 2007 se bývalé KABLO ELEKTRO stalo součástí dánské společnosti NKT, která také v tomto roce slaví kulaté, 130. narozeniny. Pohled do historie Pro potřebné využití areálu bývalé klihár- ny a zajištění pracovních příležitostí byl na jaře roku 1946 nalezen vážný zájemce. Rozhodujícím dnem založení kabelovny ve Velkém Meziříčí se stal 6. červen 1946. Tehdy byla uzavřena do- hoda o převedení výroby kabelů a vodičů z pražského sídla firmy „Továrna na káble a gumové zboží L.Köppel a.s.“ do takto pro- najatých prostor ve Velkém Meziříčí. Dohoda byla ve II. pololetí roku 1946 rychle uváděna do praxe. Nejprve bylo od- straněno původní vybavení a provedena příprava pro instalaci kabelářských strojů. Za pomoci a dohledu některých pražských zaměst- nanců instalovali první pracovníci z Vel- kého Meziříčí, počtu asi dvaceti, základní stroje a v listopadu byla zahájena výroba v této nové kabelovně. Tímto navázáním bylo značně usnadněno zvládnutí tech- nologie výroby. Tak v přeneseném smyslu můžeme posunout tradice kabelářské vý- roby do konce minulého století, kdy vznik- la původní firma Köppel a.s. První jednodušší výrobky se objevily na trhu na začátku roku 1947. Základní ná- plň tvořily vodiče, textilní šňůry, hadicové kabely, smaltované dráty, dynamodráty a svářecí kabely. Výroba se dynamicky roz- šiřovala tak, že byly zavedeny tři směny. Znárodnění v roce 1948 změnilo radikál- ně vlastnické poměry. Vzápětí bylo vymě- něno i výkonné vedení společnosti. Dobře zaučení pracovníci však zůstali na svých místech. Ti i jejich nástupci se stali největší devizou kabelovny i v období socialismu. Obětavou a svědomitou prací většiny z nich byla zajištěna další existence továrny a její rozvoj v desetiletích trvání socialismu. Roz- hodnutí o perspektivnosti velkomeziříčské kabelovny uskutečněné po znárodnění zna- menalo obnovení stavby velké výrobní haly zahájené ještě za trvání akciové společnos- ti. Do Velkého Meziříčí se stěhovaly stroje ze zrušených kabeloven v Liberci, Vsetíně i dalších. První intenzívní etapa výstavby byla zakončena v roce 1953 přemístěním výroby sdělovacích vodičů a šňůr z brněn- ské provozovny do Velkého Meziříčí. Pro město byla i za těchto podmínek pří- nosem. Zajišťování bytové výstavby, podpo- ra sportu, kulturních akcí i veřejně prospěš- ných staveb byly trvalými efekty, které jsou využívání dodnes. Samotná továrna se po roce 1953 potýkala s následky jednotlivých období útlumu a následujícím oživením so- cialistického průmyslu. Meziobdobí útlumu

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=