ElektroPrůmysl.cz, září 2021

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 100 | září 2021 Edge datová centra Vzpomenete si na dobu, kdy nás dobou internetu provázel typický zvuk modemu pro telefonické vytáčení, kdy jsme střídali poskytovatele připojení, protože tenhle přeci „jede“ o 3kb/s rychleji a kdy jsme čekali celou věčnost na zobrazení obrázku nedej bože videa? Já musím uznat, že jsem na tuhle dobu vlastně zapomněl, i když jsem byl její součástí. A proč se vlastně ptám? K pohledu do minulosti mě vedla jediná věc a tou je obrovská rychlost vývoje v IT sektoru. Při pohledu zpět si uvědomím, jak obrovský kus cesty IT technologie musela ujít, aby se dostala do dnešní podoby. Jaké požadavky musí dnešní zařízení splňovat, aby byly schopny využít tyto výdobytky moderní doby. A stejné je to i v oblasti datových center. Celosvětový objem dnes generovaných dat se odhaduje na 33 zettabytů (33 miliard terabytů) a do roku 2025 se odhaduje nárůst na 175 zettabytů. Drtivou většinu tohoto nárůstu bude mít na svědomí IoT (Internet věcí). A s tím vyvstává mnoho dalších otázek. Kam se budou tato data ukládat? Kdo je bude zpracovávat? Jaké budou náklady spojené s uložením těchto dat? Jsou všechna tato data opravdu relevantní? Jak rychle se tato data budou přenášet a jak budou dostupná? Milan Vild, Product Manager – IT infrastruktura, Rittal Czech, s.r.o. Jedinou odpovědí na všechny tyto otázky může být jedno slovo – EDGE . Edge datové centrum řeší jednoznačně rychlost a dostupnost. Vzhledem k tomu, že je umístěno přímo v místě provozu, jsou data dostupná okamžitě. Což je důležitým faktorem pro stroje, které jsou řízeny právě díky IT technologii. Zároveň odpadá rizi- ko, že na trase výroba – centrální datové centrum dojde k přerušení datového spo- jení a v tu chvíli je celá výroba zastavena. Edge datové centrum je samozřejmě sa- mostatně fungující část IT infrastruktury, která je schopna data nejen shromažďovat, ale zároveň zpracovávat. Tím pádem jsou data, která jsou odesílána do centrálního datového centra, opravdu relevantní, jejich objem je významně redukován a tím jsou sníženy náklady spojené s ukládáním dat. Jak vlastně správné Edge datové cen- trum vypadá, jakou má velikost? Na to není správná odpověď, protože každé Edge datové centrum bude jiné. Nicméně oprostěme se na chvíli od spojení „datové centrum“ a berme Edge jen jako součást IT infrastruktury. Potom si položme otázku, jak by měla tato část IT infrastruktury vypa- dat, aby splnila naše očekávání: Bude se jednat o samostatně stojící IT skřín? Potom bychom měli zaměřit pozornost na nové IT skříně VX IT s inovativními chla- dicími jednotkami Blue e+ IT, které spolu tvoří ideální a úsporné řešení pro takto malé aplikace. Napájení může být zajiš- těno novými napájecími jednotkami PDU a monitorování zajišťuje systém CMC III, který podporuje velkou řadu komunikač- ních protokolů a je tak vhodnou volbou pro napojení do průmyslových nebo nad- řazených systémů.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=