ElektroPrůmysl.cz, únor 2021

ElektroPrůmysl.cz SOFTWARE 56 | únor 2021 Vytvoření potřebného prvku během kreslení schématu I když nejlepší způsob kreslení schémat v elektro CAD programu zajišťuje použití konkrétních typů součástek z databáze programu, jsou situace, kdy teprve v průběhu kreslení schématu postupně zjišťujeme, který konkrétní prvek budeme vlastně potřebovat. Ing. Milan Klauz, CADware s.r.o. Taková situace může například nastat v případě, kdy potřebujeme relé, ale koneč- ný počet a typ kontaktů se teprve ukáže při vývoji zapojení. Není problém vložit do schématu symbol cívky a postupně i sym- boly potřebných kontaktů, ale jak nakonec programu říci, že tyto symboly tvoří do- hromady jeden prvek, který můžeme buď nahradit podobným skutečným prvkem z databáze, nebo ho do databáze uložit jako nový prvek pro budoucí použití? Možnost vytvoření potřebné součástky za letu během kreslení schématu si ukáže- me v programu PCschematic Automation (dále pouze PCschematic). Vytvoříme relé s potřebným počtem a typem kontaktů. Do kreslící plochy vložíme symbol cívky, kterou označíme např. -K1. Přidáme první potřebný kontakt, zde spínací, a označíme ho stejně jako cívku (-K1), aby byl zřejmé, že patří k sobě. Symboly nemusí být na stejné stránce schematického zapojení, ale na následujících obrázcích jsou pro ná- zornost umístěny poblíž sebe (obr.1). Zna- čením vývodů se v tuto chvíli nemusíme zabývat, protože zatím ani nevíme, jak se budou na skutečném přístroji značit. Sym- boly můžeme již v tuto chvíli zapojit podle potřeby. V průběhu vývoje zapojení můžeme do schématu přidávat další kontakty podle potřeby, přičemž je opět značíme stejným názvem (zde -K1), i kdyby byly na různých stránkách schématu. Konečný stav je jako příklad vidět na obr. 2. Pokud bychom takto skončili, vizuálně by vše vypadalo v pořádku, ale program by nevěděl, že všechny symboly, byť značené stejně jako -K1, tvoří dohromady jeden pr- vek, a jaký. Proč? Stejné značení symbolů, zde -K1, sice říká, že symboly patří k sobě, ale tato informace nevypovídá o tom, jestli dané symboly tvoří dohromady jeden pr- vek, nebo více prvků. Příkladem může být stykač, který má ve schématu cívku, silové kontakty, jeden pomocný spínací kontakt a jeden rozpí- nací kontakt. Všechny symboly jsou stejně značené (např. -K15), ale jeden z kontaktů Obr. 1 Počáteční situace při kreslení relé (oba symboly mohou být na různých stránkách schématu a již zapojeny) Obr. 2 Konečný stav kreslení relé (všechny symboly mohou být na různých stránkách schématu a již zapojeny)

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=