ElektroPrůmysl.cz, únor 2021

ElektroPrůmysl.cz OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA 36 | únor 2021 Co je nouzové osvětlení Proč je nouzové osvětlení vyžadováno? Prostředí po celém světě je stále více urbanizováno, a to přináší i větší tlak nejen ze strany investorů, ale i samotných uživatelů na kvalitní a komplexní zabezpečení budov. Městské aglomerace jsou stále složitější, a to samozřejmě s sebou nese i odpovídající zvýšení bezpečnostních hrozeb. Nebezpečí se znásobí, pokud část návštěvníků nebo uživatelů budov není obeznámena s vnitřním uspořádáním a evakuačním plánem. Nouzové osvětlení je záchranným lanem v nebezpečných situacích. Umožňuje bez- pečnou, rychlou a efektivní evakuaci pro- storů a budov nejen v případě požáru, ale i při výpadku napájení hlavního osvětlení. Efektivní systém nouzového osvětlení také vede osoby v uzavřených i otevřených pro- storech a pomáhá najít bezpečnostní zaří- zení, jako jsou hasící přístroje, místa první pomoci nebo shromaždiště. Poskytováním nouzového osvětlení a navedením osob bezpečnými cestami k únikovým východům a k bezpečnostním zařízením snížíte paniku a zachráníte životy. Jde o více než jen o klid mysli Funkční nouzové osvětlení však není dů- ležité pouze pro klid osob odpovědných za zajištění bezpečnosti uvnitř veřejných a komerčních budov. Je to také právní poža- davek, který vyžadují úřady i pojišťovny ve většině zemí. Požadavky na zřízení nouzové- ho osvětlení jsou jasně definovány norma- mi o výrobcích, aplikacích a instalaci, které se vztahují na bezpečnost práce a stavební předpisy. Nouzové osvětlení v akci Za pouhý zlomek vteřiny dojde k přechodu z jasného a funkčního hlavního osvětlení do úplné tmy, která může způsobit pa- niku a zmatek. Bezpečnostní značky pak napomáhají k bezpečné a rychlé evaku- aci označením směru únikové trasy až po bezpečný nouzový východ. Dalším důleži- tým prvkem je nouzové osvětlení únikové cesty, které pomáhá identifikovat překáž- ky během evakuace a snižovat paniku. Hlavní osvětlení Nasvícení chodby při provozu hlavního osvětlení Výpadek Při výpadku proudu potřebují uživatelé budovy směr a světlo Nouzové osvětlení Osvětlení nouzovými únikovými svítidly a bezpečnostními značkami Bezpečnostní značky označují nouzové východy a udávají směr evakuace Nouzová úniková svítidla osvětlují podlahu a pomáhají v identifikaci překážek a bezpečnostního vybavení Ukázka nouzového osvětlení v akci

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=