ElektroPrůmysl.cz, říjen 2021

ElektroPrůmysl.cz VELETRHY, SEMINÁŘE, MÉDIA 126 | říjen 2021 Odborný seminář Ověřování a kontroly elektrických zařízení strojů dle ČSN EN 60204-1 ed. 3 Na odborném semináři detailně probereme konkrétní kroky jednotlivých kontrol a ověření na strojním zařízení a prakticky se podíváme na ukázková měření a sestavíme si zprávu o ověření, kterou poté obdržíte. Každé strojní zařízení uváděné na trh nebo již provozované musí mít vystaven proto- kol o kontrole elektrického zařízení stroje. Tato kontrola je povinná po každé instalaci a před prvním uvedením do provozu. Po- žadavky na tuto kontrolu jsou stanovené zejména v nařízení vlády č. 176/2008 Sb. a č. 378/2001 Sb. Protokol o kontrole musí být uchován po celou dobu provozu zařízení. Tato kontrola se musí dělat 1x za 12 měsíců. Zároveň musí být provedeny zkoušky a ověřování z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem podle normy výrobku určené pro daný stroj, tj. norma typu C, po- kud pro stroj existuje. Pokud norma určená není, ověřování se provádí dle normy ČSN EN 60204-1 ed. 3, kap. 18. Následné ověřo- vání se doporučuje provozovatelem prová- dět v termínech, které jsou v souladu s ur- čením vnějších vlivů pro daný prostor, např. stanovením v místním provozním předpisu. Odborný seminář pořádá multimediální časopis ElektroPrůmysl.cz spolu se společ- ností SYSTEMOTRONIC,s.r.o., vzdělávací agenturou LPE s.r.o. a Veletrhy Brno, a.s. v rámci oficiálního doprovodného progra- mu Mezinárodního strojírenského veletrhu. Organizační pokyny Místo konání: Prezenční forma: Výstaviště BVV, Hala E, Konferenční sál E3, Brno. Každý z prezenč- ních účastníků obdrží předem vstupenku na veletrh MSV 2021 (bude zaslána elektro- nickou poštou týden před akcí). On-line přenos: Pro sledování online pře- nosu Vám bude zaslán odkaz s heslem ke sledování na váš email. Zároveň budete mít možnost sledování záznamu i po pře- nosu po dobu následujích 30 dní. Účastnický poplatek (na 1 účastníka): • Prezenční forma ....... 900 Kč vč. DPH • On-line přenos .......... 900 Kč vč. DPH Po přihlášení na on-line přenos uhraďte cenu vložného dle pokynů v potvrzení ob- jednávky. Daňový doklad Vám zašleme po obdržení platby e-mailem. Termín konání: 10. 11. 2021 ( od 8:45 do 12:30 ) Místo konání: Výstaviště BVV, Hala E, Konferenční sál E3, Brno Online (živě) Zobrazit více informací

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=