ElektroPrůmysl.cz, leden 2021

ElektroPrůmysl.cz VELETRHY, SEMINÁŘE, MÉDIA 70 | leden 2021 Získejte paragraf z vyhlášky 50/1978 Sb. ONLINE! Společnost LPE s.r.o. přišla s nabídkou online školení, po jehož úspěšném absolvování získáte paragraf z vyhlášky 50/1978 Sb. Celé školení je zakončeno zkouškou dle Vyhlášky 50/1978 Sb. a je koncipováno jako online kurz - tedy veškeré studijní podklady i samotný písemný test probíhá přes počítač, z pohodlí Vašeho domova. Poté následuje ústní část zkoušky, která probíhá před komisí také online. Výhoda online podoby přípravy i samot- ných testů a zkoušky spočívá v tom, že si Vy sami určíte, kdy se rozhodnete pro stu- dium, kolik energie a času budete přípravě věnovat. Testy jsou online - můžete si je tak v klidu vyzkoušet a hned zobrazit výsledek. Pokud se Vám online testy z vyhlášky 50 úplně nepovedly, můžete si látku dostu- dovat a opakovat test znovu, dokud nejste spokojeni s výsledkem. Tyto testy jsou pí- semnou částí zkoušky Vyhláška 50/1978 Sb. v platném znění. Pokud si nejste jisti, který paragraf po- třebujete - mrkněte na rozsah jednotlivých paragrafů dále, kde je přehledně popsáno, jaké jsou možnosti a zakázané činnosti pro jednotlivé paragrafy. A nezapoměňte, po- kud jste živnostník, měl byste mít vždy ale- spoň paragraf 6 + 8, abyste činnost mohl provádět i dodavatelsky. Kdo potřebuje školení a osvědčení - vyhláška 50/1978 Sb. paragraf 5 nebo vyšší? • samostatný projektant elektro, • pracovník montáže a údržby průmyslových závodů, ale i velkých administrativních center, • pracovníci projekce montáže a údržby elektrických rozvodů ve zdravotnictví, • revizní technik elektro a budoucí revizní technici elektro, • pracovník pověřený organizací prováděním revizí elektrických spotřebičů a nářadí, • servisní technik, • opravář elektrických spotřebičů a nářadí i svařovacích zařízení. Rozsah jednotlivých paragrafů Členění elektrotechnických kvalifikací dle Vyhl. 50/78 Sb. §4 - Pracovník poučený (osoby bez odborného vzdělání v oboru elektro a které nevlastní výjimku od TIČR): Or- ganizace je seznámila v rozsahu jimi vy- konávané činnosti s předpisy o zacházení s elektrickými zařízeními a upozornila je na možné ohrožení těmito zařízeními včet- ně poskytování první pomoci při úrazech el. proudem. Lhůty ověřování znalostí a obsah seznámení musí být předem stano- veny. Mohou: samostatně obsluhovat el. Termíny online zkoušek 19. 1. 15. 2. 17. 2. 17. 3. 15. 4. 13. 5. 17. 6.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=