ElektroPrůmysl.cz, leden 2021

ElektroPrůmysl.cz KABELY, VODIČE A KONEKTORY leden 2021 | 67 „ instalované kabely LAPP splňují všechny ná- ročné požadavky předpisů a norem na kom- ponenty používané v autobusech. “ IBIS (Integrated Bus Information System) Dalším komunikačním systémem, který ne- jen společnost Iveco využívá v rámci veřejné dopravy, je sběrnice IBIS. Tato komunikuje s rychlostí 1200 bit/s a probíhá podobně jako RS485 nebo CAN na stíněných ka- belech se stáčenými páry, které propojují jednotlivá periferní zařízení s palubním počítačem. V praxi jsou pro tuto aplikaci používány kabely UNITRONIC® LiYCY (TP) 2x2x0,5 . Příbuzný typ kabelů UNITRONIC® LiYCY bez stočených párů s počty žil 2x0,5/ 4x0,5/ 8x0,5 je využíván v rámci jednotlivých in- formačních systémů a jejich propojení na palubní desku. Ochranu všech kabelů a svazků vodičů před mechanickým po- škozením v rámci vozidla zajišťují plastové spirální hadice z materiálu PA6/PA12 , které lze velmi snadno aplikovat na svazek. Mezi základní vlastnosti těchto bezhaloge- nových spirál patří velmi dobrá odolnost v případě požáru a teplotní odolnost až do 125 °C (obr. 4). Všechny komponenty použité v auto- busech musí splňovat požadavky předpisu č. 118 Evropské hospodářské komise OSN (Regulation No. 118 UN/ECE, dále jen „R 118“). Předpis R 118 se vztahuje na vlast- nosti při hoření (zápalnost, rychlost hoření a tavné vlastnosti) vnitřních materiálů pou- žívaných ve vozidlech. Kabelů se týká zkouš- ka požární odolnosti podle čl. 6.2.6 R118, které musí všechny použité kabely vyhovět. Pro více informací navštivte webové stránky www.lapp.cz . LAPP Czech Republic s.r.o. Tel.: +420 573 501 011 E-mail: info@lappgroup.cz www.lappgroup.cz Portfolio společnosti zahrnuje vysoce fle- xibilní ovládací a propojovací kabely pro nejrůznější odvětví a provozní podmín- ky, systémy pro přenos dat a průmyslový ethernet, průmyslové konektory, kabelové vývodky, systémy pro ochranu a vedení ka- belů a označovací systémy. Obr. 3 UNITRONIC® LiYCY (TP) 2x2x0,5 Obr. 4 plastové spirální hadice z materiálu PA6/PA12 Obr. 5 Autobus s interiérem IVECO, využívá pro přenos dat kabely LAPP

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=