ElektroPrůmysl.cz, duben 2021

ElektroPrůmysl.cz SOFTWARE 98 | duben 2021 Objevte hluboký vesmír vědomostí s EPLAN Certified Engineer Staňte se expertem v projektování. Tak zní proklamace programu EPLAN Certified Engineer (ECE). Příprava kvalitní projektové dokumentace není jen otázkou softwarových systémů – důležitý je i uživatel a dodavatel softwaru. Faktory, které do značné míry určují efektivitu, jsou znalosti, praxe a zkušenosti. Své o tom ví také firma INVERA s.r.o. z Rakovníku, která vyrábí jednoúčelové hydraulické lisy určené především pro plastikářství a gumárenský průmysl. EPLAN v hlavní roli Ve výrobní a projekční kanceláři se navrhu- je veškerá elektroinstalace lisů zahrnující specifikaci řídicího systému a příslušenství pro automatizaci výroby. A právě při jejich návrhu a výrobě hraje důležitou roli EPLAN. „ EPLAN používáme osm let, dostali jsme se k němu prostřednictvím požadavků našich zákazníků, kteří požadovali výkresy právě v jeho formátu ,“ vysvětluje Jiří Zelinka, je- den z hrdých absolventů programu ECE a dodává: „ Nyní si již nedovedu představit, jak bych mohl projektovat bez funkcionalit, které platforma EPLAN nabízí .“ Ostatně i služebně starší držitel certi- fikátu nástroj hodnotí kladně, přičemž vyzdvihuje i jeho další devizu: „ EPLAN má také nástroje pro automatizovanou výrobu rozváděčů. Když navrhujeme elektrorozváděč, používáme komponenty jednotlivých doda- vatelů. Databáze je obsahově široká, zahrnuje komponenty od mnoha výrobců a projekto- vání rozváděče se tak významně zrychluje a zjednodušuje, “ vysvětluje Milan Brabec, další držitel certifikace EPLAN Certified Engineer. Shodně srovnávají benefity také v kon- textu historické praxe, kdy práce probíhala rozličnými free verzemi nejrůznějších do- stupných softwarů. Trvalo to dle jejich vyjád- ření velmi dlouho, nebyli schopni zrealizovat produkt v zadaném čase, výroba se špatně plánovala. Výstup nebyl kompatibilní s ostat- ními formáty jiných dodavatelů atd. Platfor- ma EPLAN práci výrazně zjednodušila. Investice do upgrade ruku v ruce se vzděláním Osm let úspěšného seznamování s výhoda- mi řešení přivedlo firmu k úvaze o dalším rozšíření a aktualizaci o novější nástroje. U toho však nemělo v tomto případě zůstat a v roce 2019 se odhodlali ke komplexněj- šímu kroku. „ Chtěli jsme v první řadě investo- vat do vzdělání našich zaměstnanců, zvýšit jejich znalosti a dovednosti, aby se EPLAN Vertikální hydraulický vulkanizační lis INRUBB 500-2-2L

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=