ElektroPrůmysl.cz, duben 2021

ElektroPrůmysl.cz TECHNOLOGICKÉ NOVINKY 96 | duben 2021 Panasonic otevírá gigantické Centrum technologií (CXC - Customer Experience Center) v Mnichově Společný vývoj inovací - nová platforma pro výměnu zkušeností na ploše 6 000 metrů čtverečních Společnost Panasonic soustavně rozšiřuje své aktivity v Evropě. V rámci areálu Panasonic v Mnichově se nyní chystá otevřít nové Centrum technologií (CXC - Customer Experience Center). Komplex budov se skládá z více než 6 000 metrů čtverečních a nabízí pro zákazníky B2B, obchodní partnery, vývojáře, start-upy a univerzity otevřenou platformu pro získávání a výměnu informací. V ústřední části prezentace a ve speciálně orientovaných funkčních místnostech před- staví společnost Panasonic svou komplexní škálu elektromechanických komponent, automatizačních systémů, pohonů a prů- myslových robotů. Kromě toho jsou zde k dispozici stroje pro výrobu elektroniky a technologie pro maloobchod, veřejné prostory, elektronickou mobilitu a inteli- gentní život. CXC je svět moderních tech- nologií, dialogová platforma a ideální místo pro konání tematických setkání, seminářů a školení. Výstavní program bude průběžně aktualizován a je navržen tak, aby zdůraznil rostoucí význam společnosti Panasonic jako silného prostředníka pro high-tech řešení v oblasti mobility, obchodu a bydlení. „ Naši evropští zákazníci oceňují naši kva- litu. Panasonic znají hlavně prostřednictvím jednotlivých produktů. Pokaždé, když zá- kazníkům představíme šíři našeho techno- logického světa, množství evropských ino- vativních a ekologicky udržitelných projektů a kolik aplikací je založeno na našem vý- zkumu, dochází ještě k dalšímu prohloubení důvěry. Od high-tech komponentů po inte- grovaná řešení, od e-mobility po Průmysl 4.0, od řízení dodavatelského řetězce až po inteli- gentní zdravé bydlení – jsme jediná techno- logická společnosti, která dokáže nakombi- novat a propojit takové množství technologií pod jednou střechou. V kampusu CXC pre- zentujeme naši značku komplexně a děláme ji hmatatelnou. Naším cílem je zintenzivnit dialog se zákazníky, vývojáři, partnery a ve- řejností, a tím dále rozšířit náš růst v Evropě ,“ vysvětluje Johannes Spatz, prezident spo- lečnosti Panasonic Industry Europe.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=