ElektroPrůmysl.cz, duben 2021

ElektroPrůmysl.cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE 86 | duben 2021 Tři nohy přinášejí stabilitu Pevně stojíme na třech nohou. I když jsou ty nohy různě silné, všech si Amtek váží, a věnuje jim láskyplnou péči. Elektronické součástky, automatizační prvky a mechanické konstrukce. To není žádná běžná kombinace, jakou by měl kdekdo. Pro Amtek je to však životní příběh, z něhož chceme při příležitosti 30. výročí nabídnout pár ukázek a komentářů. Ing. Petr Boček, výkonný ředitel společnosti AMTEK, spol. s r.o. je ryze česká distribu- torská firma s velkou technickou přidanou hodnotou v oblasti elektronických sou- částek, průmyslové automatizace a tvorby konstrukcí z hliníkových profilů a systémo- vé integrace ve specifických řešeních pro průmysl. Symbolika „trojnožky“ není jenom ve třech oblastech činnosti firmy Amtek, máme toho do trojice více: Tři spolumajitelé a každý má třetinu JUDr. Dagmar Piškulová, Ing. František Piš- kula a Ing. Martin Petrák stáli u zrodu firmy a po celých 30 let ve firmě pracují, byť otec zakladatel, pan Piškula, se letos dožije již 77 let. Na počátku stály znalosti ze sféry výzkumu, chuť začít po sametové revoluci podnikat a spousta nápadů, jak na to jít a kam investovat. Tři skupiny partnerů v obchodě typu B2B Je to asi běžné u distributorů či obchod- ních zastoupení, ale velmi si vážíme důvěry a dlouhodobé vazby mezi našimi dodava- teli, našimi věrnými zaměstnanci a spolu- pracovníky a našimi zákazníky. Zákazníci společnosti Amtek jsou díky uvedeným oblastem činnosti firmy nejrůz- nějších typů, velikostí i způsobu podniká- ní. Dodavateli jsou společnosti od obrov- ských koncernů jako Analog Devices až po malá pružná obchodní zastoupení jako Tapeswitch. Mezi těmito velkými i menšími hráči na trhu se pohybují naši zaměstnanci a exter- '•' amtek I 30 1991-2021 Ing. František Piškula

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=