ElektroPrůmysl.cz, duben 2021

ElektroPrůmysl.cz MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA 50 | duben 2021 Měřicí systémy V současné době se kladou stále vyšší a vyšší nároky na kvalitu dodávané elektrické energie do firem, které chtějí mít přehled nad spotřebovanou energií. To znamená přehled o zatížitelnosti a využití sítě, sledování výkonů, spotřeb a jiných potřebných elektrických veličin. Bc. Michal Boris, GHV Trading, spol. s.r.o Prostřednictvím společnosti GHV Trading, spol. s.r.o Vám přinášíme přehled nejpou- žívanějších a nejefektivnějších analyzátorů sítě od francouzské společnosti Socomec, která je na trhu od roku 1922. Nejpoužívanějším zařízením, které uzře- lo světlo světa je bezpochyby analyzátor sítě Diris A30 (Obr. 1). Diris A30 disponuje velkým přehledným displejem, velké plus je jednoduchá ovladatelnost, široké spekt- rumměřených veličin – proudy, napětí, fre- kvence, výkony, spotřeby, harmonická ana- lýza až do 63, velký počet připojitelných modulů paměť, analogové vstupy/ výstu- py, komunikace RS485 modbus, profibus, ethernet a další. Měření probíha pomocí klasických proudových transformátorů se sekundárním převodem 1 nebo 5 A s pri- mární hodnotou až 9 999 A. Diris A30 najde díky příjemné pořizovací ceně, kompaktním rozměrům 96x96 mm uplatnění všude, kde je zapotřebí měření s přesnosti 0,5. Toto zařízení se tak stalo ne- odmyslitelnou součástí tisíců rozvaděčů na celém světě. Další z přístrojů z rodiny Socomec nese označeni Diris A40 (Obr. 2). Tak jak je z ná- zvu známo, jedná se o novější zařízení jako víše zmiňovaný Diris A30. Jde o zcela nové zařízení a o nový způsob měření elektric- kých veličin za pomocí proudových senzo- rů. Senzory se vyznačují přesnosti měření 0,5 s vysokým rozsahem zatížitelnosti. Na výběr je hned ze tří typů – pevné jádro Obr. 1 Diris A30 Obr. 2 Diris A40

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=