ElektroPrůmysl.cz, červenec 2021

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA červenec 2021 | 9 Výhodou stykače je jeho masivní kon- strukce, která umožňuje dlouhodobě spí- nat vysoké výkony a vydržet vysoké zapí- nací proudy např. pro 25 A stykač zapínací proud až 120 A nebo pro 64 A stykač až 240 A po dobu několika milisekund. Ale pozor, přesto jak masivní konstruk- ce stykač je, jeho největším nepřítelem je teplo. Vysoký výkon, který je schopen sty- kač přenést, generuje ztrátové teplo, které musí stykač uchladit, jinak se zničí. Stykače jsou konstruovány tak, aby se sami uchla- dili, pokud pracují v udávaných katalogo- vých hodnotách, potřebují však k tomu ce- lou svou plochu. Je potřeba proto počítat s tím, že pokud se stykače umístí do řady na DIN lištu vedle sebe, tak stykač upro- střed namísto, aby využil obě své strany k chlazení, tak bude tudy naopak ohříván sousedními stykači. Pokud tedy předpoklá- dáte velké trvalejší zatížení stykače, vždy je lepší nechávat mezi stykači distanční mezery. Na začátku se zmínil malý vypínač a sty- kač. Kde je vypínač a kde se stykač skrývá v dnešní době lze ukázat na několika prak- tických příkladech: Školy, chodby obytných domů : pohybo- vé čidlo sepne cívku stykače a kontakty stykače sepnou LED svítidla. Proč? Úspora energie. Svítit, kdy je to jen potřeba. ... a mnoho dalších produktů ... Spínání osvětlení chodeb: pohybové čidlo pro chodby (18.41) - instalační stykač (22.32) Výrobní haly, stadióny : stisk jednoho tlačítka odstartuje sekvenci časových relé s různě nastaveným zpožděným sepnutím, které postupně sepnou cívky stykačů a ty sepnou zářivky po sekcích, takže nedojde k vypadnutí jističe vlivem nadměrného zapínacího proudu. Proč? Spínat raději jed- notlivě menší výkony, zajistit dlouhodobě fungující instalaci. Pouliční osvětlení : spínací hodiny s astro- programem po západu slunce sepnou ča- sová relé, která sepnou postupně se zpož- děním stykače a pouliční lampy se rozsvítí po sekcích, kdy s východem slunce poulič- ní lampy zase automaticky sami zhasnou. Proč? Úspora energie, komfort. Finder CZ, s.r.o. Radiová 1567/2b, 102 00 Praha 10 Tel: +420 286 889 504 E-mail: finder.cz@findernet.com www.finder.cz

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=