ElektroPrůmysl.cz, červenec 2021

ElektroPrůmysl.cz MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA 78 | červenec 2021 Metody měření uzemnění a tipy a triky pro práci s přístrojem Chauvin Arnoux PylonBox - 3. díl Uzemnění, jeho provedení a měření, je obsáhlým tématemmnoha diskusí a jedním ze základních požadavků pro garantování bezpečné a spolehlivé instalace. Cílem tohoto článku je stručný přehled o metodách měření uzemnění se zaměřením na měření sloupů VN pomocí unikátního přístroje firmy Chauvin Arnoux (sada přístrojů Pylonbox C.A 6472 + C.A 6474). Ing. Jan Kančo, GHV Trading, spol. s r.o. 3. Měření na sloupech vysokého napětí Kombinaci uvedených metod je potom mě- ření na sloupech vysokého napětí. Jsou proto potřeba speciální přístroje, které kombinují 4P a selektivní metody a umožňují komplex- ní měření na jednotlivých stožárech. Popíšeme si měření pomocí sady pří- strojů od renomovaného francouzského výrobce Chauvin Arnoux, sadu C.A 6472 + C.A 6474 se zkráceným názvem PylonBox (PylonEarth). Tato sada je přímo určena na měření těchto systémů. Budeme si popi- sovat měření na sloupech o 4 nohách, ale postupy platí i pro sloupy o méně nohách, přístroj je na taková měření uzpůsoben. Z náhradního schématu linky si mů- žeme všimnout jednoho rozdílu oproti předcházejícím měřením. A to je defacto oboustranné uzemnění. Sloupy jsou uzem- něny nejen na straně patek, ale také pomo- cí zemnícího vrcholového lana, která chrá- ní linku vůči účinkům blesku. Poruchový proud proto může téct dolů do patek, ale také přes zemnící lano do ostatních sloupů linky. U běžných metod by bylo potřeba pro měření lano odpojit a po měření opět zapojit (což je nebezpečné, nepraktické, zdlouhavé a drahé), protože i v případě po- ruchy uzemnění daného sloupu by výsle- dek měření díky paralelním spojením uka- zoval nízké hodnoty. Pokud ale použijeme selektivní měření proudu každou nohou, můžeme změřit jednotlivé proudy a tím i hodnotu uzemnění stožáru i s připojeným lanem. Modifikací zapojení pak lze odhalit i případnou poruchu na připojení zemnící- Obr. 15 Náhradní schéma VN linky

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=