ElektroPrůmysl.cz, červenec 2021

ElektroPrůmysl.cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 68 | červenec 2021 Podzemní trafostanice u Karlova mostu je v provozu již 22 let V roce 1999 postavila společnost BETONBAU vedle Karlova mostu jednu z prvních moderních podzemních trafostanic v České republice. 22 let provozu prověřilo kvalitu jejího produktu. Stanice stále zajišťuje bezvadný provoz a spolehlivou ochranu před vlivy, s kterými se u běžných pozemních stanic nesetkáme. Realizovat stavbu na tak významném místě bylo velkou výzvou. Novou konstrukci bylo nutné zasadit do historickém prostředí tak, aby nenarušila jeho autentický vzhled a zá- roveň umožnila modernizovat elektrickou distribuční soustavu. Malostranské uličky umožňovali jen velmi omezený pohyb pro těžkou techniku a nadrozměrný náklad. Celé akci musel předcházet podrobný archeo- logický výzkum. Pro konstrukci stanice byli použity be- tonové prostorové prefabrikáty vyrobené metodou tzv. zvonového lití. Stěny s tloušť- kou 14 cm a dno s tloušťkou 20 cm tvoří jeden celek. Kvůli prostorovým omezením v okolí Karlova mostu musely být použity dva menší díly místo jednoho. Spoj se pak na místě vytmelil speciálním tmelem a oba betonové díly se k sobě přivařily přes nere- zové destičky. Vodotěsný betonový korpus s defino- vaným stupněm vlivu prostředí odolává v podzemí působení jak chemicky agresiv- ního prostředí, tak i tlakové vody. Prostupy kabelů jsou utěsněny speciálními průchod- kami a tmely. Dešťová voda z okolí trafostanice je od- váděna přes větrací šachty do kanalizace. Ing. Radek Stavarčík, BETONBAU, s. r. o. Interiér podzemní trafostanice Pohled na místo u Karlova mostu

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=