ElektroPrůmysl.cz, červenec 2021

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 4 | červenec 2021 Principy a typy časových relé Časové relé je známé již od roku 1968 díky své spolehlivé konstrukci, která zajišťuje dlouhou životnost při nízkých nákladech na údržbu. Díky efektivnímu principu fungování dávají časová relé možnost volby mezi funkcemi a rozsahy časového zpoždění, abyste si zajistili, že dostanete ideální časové relé, které bude vyhovovat vašim potřebám. Časové relé je typ elektromechanického ovládacího relé se zabudovaným časovým zpožděním. Jeho účelem je ovládat událost na základě času. Časové relé zpožďuje po- hyb kotvy při zapnutí cívky, vypnutí cívky nebo při obou těchto stavech. Je určeno k aktivaci nebo deaktivaci stroje, obvodu nebo systému. Níže přinášíme přehled základních typů časových relé a jaká jsou specifika jejich činnosti a použití. Princip fungování časovače Elektronická zařízení jsou zastoupena kon- strukční rozmanitostí, proto je třeba uvažo- vat o principu časovače s přihlédnutím ke každé konstrukční variantě zvlášť. Z hlediska prováděných úkonů se v pra- xi používají elektromagnetické, pneuma- tické, elektronické konstrukce a hodinová zařízení. Elektromagnetická časová relé Přístroje, které podporují elektromagnetic- ký princip činnosti, jsou zpravidla určeny pro práci výhradně v obvodech napáje- ných stejnosměrným proudem. Rozsah doby odezvy je obvykle 0,07 - 0,11 s pro zapnutí a 0,5 - 1,4 s. pro vypnutí. Konstrukce těchto časovačů obsahuje dvě pracovní vinutí, z nichž jedno je zkratovaná smyčka v podobě měděného kroužku. Při průchodu elektrického proudu hlav- ním vinutím je zaznamenán nárůst mag- netického toku. Tento proud tvoří zkratový proud, díky němuž je omezen růst magne- tického toku hlavního vinutí. V důsledku toho se vytvoří dočasná cha- rakteristika pohybu kotvy aktuátoru nebo, jinými slovy, vznikne časové zpoždění pro zapnutí. Pokud je přívod proudu do obvodu hlav- ního vinutí v důsledku indukčního efektu přerušen, magnetické pole zkratovaného vi- nutí zůstává po určitou dobu aktivní. V sou- ladu s tím se během této doby relé nevypne. Pneumatická časová relé Konstrukce založené na pneumatických systémech jsou druhem exkluzivního zaří- zení. Tato zařízení jsou vybavena speciální zpomalovací mechanikou - pneumatickým tlumicím mechanismem. Dobu expozice pneumatických relé mů- žete upravit zmenšením nebo zvětšením otvoru trubice, kterou je přiváděn vzduch. Pro tyto účely jsou konstrukce pneumatic- kých relé vybaveny seřizovacím šroubem. Obr. 1 Řez schodišťovým časovým relé

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=