ElektroPrůmysl.cz, červen 2021

ElektroPrůmysl.cz SOFTWARE červen 2021 | 85 tory i provozovatele strojů a zařízení. Všich- ni pracují společně v centrálním projektu, který lze synchronizovat na platformě EPLAN pomocí eMANAGE metodou zná- mou jako roundtrip engineering. Jasná pří- stupová práva a přiřazení rolí zajišťují bez- pečnost dat a umožňují flexibilní přístup k projektu. Uživatelé EPLAN Electric P8 a EPLAN Pro Panel tyto integrované pro- cesy využívají už nyní: mohou snadno nahrávat své projekty do cloudu a přená- šet je zpět do platformy EPLAN k dalšímu zpracování. Přímý přenos dat do aplikace EPLAN eView Jediným kliknutím také můžete své pro- jekty publikovat přímo do aplikaceEPLAN eView. Tím umožníte zúčastněným oso- bám nahlížet na kompletní projekty a komentovat je. Dále to umožňuje zavést digitální procesy revizí v celé firmě. A díky této jasné, centrální dostupnosti v cloudu umožňuje eMANAGE pracovníkům, kteří se na projektu podílejí, i rychlé vyhledání kon- krétního obsahu. Synchronizovaná, aktuální data EPLAN eMANAGE zkrátka znamená, že je projekt EPLAN synchronizovaný pro všech- ny zúčastněné strany. Všichni vidí změny v projektu a projektová dokumentace je vždy aktuální – po celý životní cyklus pro- jektu, a dokonce i pro servis a údržbu. Více informací naleznete na: www.eplan.cz /emanage www.eplan-sk.sk/emanage Uživatelé EPLAN Electric P8 a EPLAN Pro Panel mohou snadno nahrávat své projekty do cloudu a přenášet je zpět na platformu EPLAN k dalšímu zpracování. Smysl točení a sled fází Při předepsaném smyslu točení musí každý trojfázový generátor vytvořit sousledné magne- tické pole se sledem fází U, V, W. U trojfázového synchronního motoru při připojení fází statoru v pořadí U, V, W na rozvodnou elektrizační soustavu L 1 , L 2 , L 3 se musí rotor při pohledu na stranu pohonu točit vpravo.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=