ElektroPrůmysl.cz, červen 2021

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 70 | červen 2021 Co jsou snímače pohybu a jak fungují První pohybový senzor vynalezl v roce 1950 Samuel Bango jako alarm proti vloupání. Použil základy radaru na ultrazvukové vlny, která slouží k zaznamenání požáru nebo zloděje a kterou člověk nemůže slyšet. Samuelův snímač pohybu je založen na principu "Dopplerova jevu". V současné době většina pohybových čidel funguje na principu detektoru Samuela Banga. Mikrovlnné a infračervené senzory slouží k detekci pohybu na základě změn frekvencí, které produkují. Abychom pochopili fungování snímače pohybu, je třeba nejprve znát fungování kamery. Fotoaparát používá obrazový snímač a objektiv, na který směřuje světlo, když světlo dopadá na obrazový snímač, každý pixel zaznamenává, kolik světla na něj dopadá. Tento obrys světlých a tmavých oblastí v pixelech se stává celým obrazem videa. Snímače pohybu jsou použitelné pro bezpečnostní systémy, které se používají v kancelářích, bankách, nákupních cen- trech a také jako alarm proti vniknutí v domácnosti. Stávající detektory pohybu mohou zabránit vážným nehodám tím, že detekují osoby, které jsou nejblíže k senzo- ru. Detektory pohybu můžeme sledovat na veřejných místech. Hlavní částí obvodu de- tektoru pohybu je dvojitý IR reflexní senzor. Co je to čidlo pohybu? Snímač pohybu je zařízení, které zazname- nává pohybující se objekty, především oso- by. Často je začleněn jako součást systému, který rutinně vykonává určitou úlohu nebo jinak upozorňuje uživatele na pohyb v oblas- ti. Tyto senzory tvoří velmi důležitou součást bezpečnostních systémů, systémů pro řízení domácnosti, systémů pro úsporu energie, automatického řízení osvětlení a dalších uži- tečných systémů. Hlavním principem sníma- če pohybu je detekce zloděje a odeslání upo- zornění do ústředny, která předá výstrahu do monitorovacího centra. Snímače pohybu reagují na různé situace, jako je pohyb v obý- vacím pokoji, odemknutí nebo zavření dveří, oken a také tyto snímače mohou • Aktivovat zvonek, když se někdo přiblíží ke vstupním dveřím. • Tyto senzory vás upozorní, kdykoli děti vstoupí do některých zakázaných prostor v domácnosti, jako je například lékárnička, sklep nebo místnost na cvičení. • Šetřit energii použitím pro osvětlení v prázdných prostorách.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=