ElektroPrůmysl.cz, červen 2021

ElektroPrůmysl.cz MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA 40 | červen 2021 FASK - Flexibilní proudové senzory od firmy MBS Řada flexibilních proudových senzorů FASK společnosti MBS prošla inovací a nyní nabízí jednotnou podobu senzorů ve čtyřech rozměrech. Tyto proudové senzory byly navrženy pro precizní měření AC proudů, pulzníchDC proudů či zkreslených průběhů proudů . Taktéž lze měřit AC proudy v širokém dynamickém rozsahu od 1 Hz až do 100 kHz . Daniel Rycka, GHV Trading, spol. s r.o. Kromě běžných transformátorů proudu lze pro měření proudu použít také flexibilní proudové senzory využívající princip Ro- gowského cívky. Tyto senzory mohou být jednoduše připojeny k primárnímu vo- diči , aniž by bylo nutné rozpojit měřený ob- vod. Senzory FASK jsou dostupné ve čtyřech různých průměrech (100, 150, 200 a 300 mm) a vzhledem k jejich ohebnosti a kon- strukci jsou ideální pro použití ve stísněných prostorech či pro měření na nepravidelných svazcích tvořených z několika vodičů. Rogowského cívky mají velmi nízkou citlivost pozice uchycení , která je zpravi- dla <1 %. Řada FASK je designována tak, aby byla nejmenší chyba měření nejblíže uzávěru cívky, a tedy v oblasti možnosti fixace. Díky absenci železného jádra se zde neprojevují žádné nelineární průběhy , které jsou vlastní cívkám se železným já- drem a neprojevuje se zde ani hystereze nebo trvalé zmagnetování. Výstupním signálem senzoru je relativ- ně velký napěťový signál 100 mV/kA. Hod- nota tohoto výstupního signálu je přímo úměrná změně primárního proudu a ve spojení s integrátorem tvoří ideální sestavu pro precizní měření proudů ve stísněných prostorech. Vzhledem k napěťovému výstupu sen- zoru je nutné, pro získání standardní hod- noty signálu a pro zajištění kompatibility s běžnými měřicími zařízeními, použít integrační obvod. K tomuto účelu slouží třívstupový integrátor ROI-3 , který po- skytuje vhodný výstupní signál 1 A a na jeho vstupy A, B a C lze současně připojit až tři Rogowského cívky. Integrátor obsahuje aktivní elektronic- ký obvod se zanedbatelným fázovým po- sunem a dobrou linearitou. Integrovaný ekvalizér zaručuje signál, který je vůči pri- Nový vzhled flexibilních proudových senzorů FASK

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=