ElektroPrůmysl.cz, březen 2021

ElektroPrůmysl.cz SOFTWARE 98 | březen 2021 Uvedení nového partnerského programu EPLAN Partner Network (EPN) Zaměřeno na integraci ERP/PLM a vývoj nových rozhraní Nový partnerský program, který společnost EPLAN připravila na konci roku 2020, spojuje celosvětové odborné znalosti spolupracujících partnerských firem, a zvyšuje tak přínosy pro zákazníky. Program EPLAN Partner Network (EPN) definuje společné závazné cíle pro podporu integrace systémů v celém hodnotovém řetězci. Uživatelům to přináší zlepšení kontinuity dat a integrace systémů, zejména v oblastech PLM, ERP a PLC, jakož i simulací. Do hloubky jdoucí výměna informací mezi jednotlivými výrobci softwaru usnadňuje zákazníkům integraci velkého počtu používaných systémů, které jsou na trhu k dispozici. Na přelomu roku představila společnost EPLAN, poskytovatel projekčních softwa- rových řešení, svůj partnerský program EPN – EPLAN Partner Network. Tento pro- gram stanovuje rámec pro stávající i nové partnery za účelem společného vývoje a uvádění softwarových rozhraní na trh. Partnerství EPN je založeno na sdílených závazných cílech zdokonalování a podpory softwarových rozhraní. Tyto cíle přinášejí zákazníkům četné výhody a zvyšují kvalitu dodávaných systémů. Maximum výhod díky dokonalé interakci Ředitel společnosti EPLAN Sebastian Seitz vysvětluje:„ Kromě softwaru EPLAN používají naši zákazníci také mnoho dalších softwaro- vých aplikací od různých výrobců, kteří se po- hybují v oblastech ERP systémů, softwaru pro PLM, prostředí pro programování a správu PLC nebo softwaru pro simulace, abych jme- noval alespoň některé. Efektivní interakce různých aplikací je pro ně obzvláště důležitá. V rámci EPN se proto zaměříme na společný vývoj řešení pro integraci systémů, zajištění jejich kvality a podporu integrace .“ Integrace je všechno Marco Litto, senior viceprezident pro stra- tegické a podnikové programy společnos- ti EPLAN, byl dotázán, jaká byla motivace založení nového programu EPLAN Partner Network. Řekl: „ Profesionalizace našeho partnerského programu systematicky zvy- šuje výhody pro koncové uživatele .“ Jak Litto vysvětluje, cíle jsou ambiciózní: „ Konektory mezi našimi systémy by měly být plánovány, Partnerský program EPLAN (EPN) spojuje odborné znalosti spolupracujících partnerů s definovanými rozvojovými cíli.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=