ElektroPrůmysl.cz, březen 2021

ElektroPrůmysl.cz MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA březen 2021 | 87 Je multifunkční Pomocí mezních hodnot a jejich logického propojení jsou zajištěny různé možnosti mnohostranného monitorování. K dispozici je centrální poplašná funkce přes displej nebo webovou stránku. Pokud uživatel požaduje rychlý přehled o stavu zařízení umožní mu to seznam alar- mů s textovou informací. Je flexibilní Uživatel může využít univerzální měřicí vstupy pro jakýkoliv druh sítě, kde jsou volně nastavitelné střední hodnoty a čítače měřených veličin. Navíc je umožňěno kon- figurovat oprávnění k přístupu. Je variabilní Samozřejmostí je nastavitelné provedení přístroje pro standardní veličiny, jako jsou funkce, rozhraní, vstupy/výstupy a napájení. Na výběr jsou rozměry čelního panelu o ve- likostech , 96 × 96 mm nebo 144 × 144 mm. Také je možnost integrování přístroje jako standardního objektu do softwaru SMARTCOLLECT. Možnosti zobrazení Do hlavního menu se uživatel dostane stisknutím tlačítka ESC. V hlavním menu dostupném v různých jazycích jsou naměřená data rozčleněna do snadno pochopitelných skupin. U typů AM2000 a AM3000 je navíc po straně k dis- pozici pomocná lišta s dalšími pokyny pro ovládání. Stavová lišta nahoře vpravo je trvale vi- ditelná a ukazuje aktuální stav monitorová- ní alarmů, ochranného hesla, záznamu dat a rovněž čas/datum. Monitorování a alarmy Měřicí přístroje řady AM podporují vyhod- nocování naměřených dat přímo na místě, aby bylo možné provést akce okamžitě nebo s prodlevou, aniž by k tomu bylo za- potřebí samostatné ovládání. To umožňuje chránit provozní prostředky nebo také hlí- dat servisní intervaly. K dispozici jsou následující možnosti: • 12 mezních hodnot • 8 monitorovacích funkcí, každá se 3 vstupy • 1 sběrný alarm jako kombinace všech monitorovacích funkcí • 3 počitadlo provozních hodin s definovatelnou podmínkou chodu Digitální výstupy, které jsou k dispozici, lze používat přímo pro předávání mezních hodnot a monitorovacích funkcí a sběrné- ho alarmu s možností resetu. Každé monitorovací funkci lze přiřadit text, který se použije jak pro seznam alarmů, tak i pro záznamy událostí v záznamníku. Záznamník dat Přístroje mohou být vybaveny výkonným záznamníkem dat, který v plné verzi nabízí následující možnosti záznamů: • Periodická data V pravidelných intervalech mohou být ukládány volitelné naměřené hodnoty, např. pro záznamy ze zátěžových profilů (intervaly od 10 s do 1 h) nebo periodické odečítání elektroměrů (např. každý den, týden, měsíc). • Události Jedná se o druh změnového deníku, který obsahuje informace o čase Obr. 2 Hlavní menu do kterého se dostanete stiknutím tlačítka ESC

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=