ElektroPrůmysl.cz, březen 2021

ElektroPrůmysl.cz OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA 82 | březen 2021 Doplňující požadavky pro svítidla ve výbušných atmosférách Světelné zdroje svítidel ve výbušných atmosférách musí být chráněny kryty propouštějícími světlo, které mohou mít dodatečnou ochranu. Jeden šroub s okem může být použít pro montáž svítidla pouze tehdy, je-li nedílnou části svítidla, například odlit nebo přivařen k závěru nebo pro případ, že je zašroubo- ván, pak musí být šroub s okem zajištěn pomocí samostatného prostředku proti uvolnění při namáhání krutém. Kryty svítidel úrovně EPL Mb, EPL Gb nebo EPL Db Kryty, které umožňují přístup k objímkám světelného zdroje nebo jiným vnitřním částem svítidla pro účely výměny světelné- ho zdroje, musí buďto: a) být blokovány zařízením, které automaticky odpojí všechny póly v objímce světelného zdroje během otevírání svítidla; nebo b) být opatřeny nápisem o otevírání „POZOR - NEOTVÍRAT POD NAPĚTÍM“. V případě podle a), kdy mají některé části jiné než objímka světelného zdroje zůstat pod napětím i po zapůsobení odpojovací- ho zařízení, tam pro minimalizaci nebezpe- čí výbuchu musí být tyto části pod napětím chráněny buďto: a) jedním z typů ochrany (pro požadovanou úroveň ochrany zařízení); nebo b) dále uvedenou ochranou: - odpojovači zařízení musí být konstruováno tak, aby nemohlo být ovládáno ručně a náhodně tak zapnuty pod napětí nechráněné části; a - vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty mezi fázemi (póly) a zemí musí odpovídat požadavkům normy ČSN EN 60079-7 ed. 3, a - části pod napětím musí být umístěny ve vnitřním doplňkovém krytu (který může tvořit reflektor světelného zdroje) s krytím alespoň IP 20; a - na vnitřním doplňkovém krytu je vyznačen nápis „POZOR – ŽIVÉ ČÍSTI POD KRYTEM – NEDOTÝKAT SE“; - pro svítidla s typem ochrany„d" musí svítidla zůstat „v pevném závěru" podle ČSN EN 60079-1 ed. 3, dokud není vypnut vypínač a vypínač nesmí být zapnut, pokud není obnoven typ ochrany„d".

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=