ElektroPrůmysl.cz, březen 2021

ElektroPrůmysl.cz SOFTWARE březen 2021 | 107 Do výkresu vložíte fragment příkazem Vlo- žit – Fragment. Export do formátu PDF Export do formátu PDF spusťte příkazem menu Výstupy – Exportovat do PDF nebo touto ikonou (obr. 23): Export do PDF má dvě omezení: 1. funguje jen podWindows 10 2. ve výsledné PDF nefungují odkazy Import značek z formátů DXG a DXF Jedná se o zcela nový import z formátů DWG a DXF (obr. 24), který je vhodný na schématické značky nebo jednoduché vý- kresy. Soubor je převeden na grafické ob- jekty (čáry, křivky, kruhy atd.). Importovaný výkres je možné editovat. Nové volby přečíslování značek V nastavení programu (F12) - Systém – Značky jsou dvě nové volby pro přečíslová- ní značek (obr. 25): • přidělit první volnou hodnotu od 1 • přidělit nejvyšší hodnotu Pomocné čáry Pomocné čáry mezi značkou a jejími popis- kami usnadňují orientaci ve složitějších vý- kresech. Díky pomocným čarám nedochází k nedorozumění, ke které značce patří urči- tá popiska (obr. 26). Pomocné čáry můžete zapnout příka- zem Zobrazit – Pomocné čáry Tisk a export pomocných čar můžete zapnout příkazem Zobrazit – Tisknout a exportovat pomocné čáry. Podrobnější popis vlastností nové verze 11 naleznete na www.proficad.cz/Novinky.aspx Samozřejmě nás můžete také kontakto- vat na e-mailu: info@proficad.cz Stáhnout si zdarma a vyzkoušet ProfiCAD Obr. 22 Práce s fragmenty Obr. 23 Ikona pro export do formátu PDF Obr. 24 Import značek z formátů DXG a DXF Obr. 26 Pomocné čáry mezi značkou a jejími popiskami Obr. 25 Přečíslování značek

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=