ElektroPrůmysl.cz, zaří 2020

ElektroPrůmysl.cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 20 | září 2020 Charakteristiky polovodičových relé a spouští střídavých motorů Článek se zabývá polovodičovými regulátory a spouštěči motorů nízkého napětí na střídavý proud, které mají řadu schopností a charakteristik přesahujících jednoduché spouštění a zastavování asynchronního motoru, jako je regulované spouštění a zastavování, ovládání a regulovaný chod. Ve článku budou slova „relé na přetížení“ platit stejně pro relé na přetížení nebo pro spoušť na přetížení, podle okolností. Souhrn charakteristik Charakteristiky relé a spouští musí být sta- noveny následujícím způsobem, kdekoli to připadá v úvahu: • typy relé nebo spouště; • charakteristické hodnoty; • označení a nastavení proudu na přetížení; • charakteristiky čas-proud relé na přetížení; • vliv teploty okolního vzduchu. Typy relé nebo spouště a) Spoušť s derivační cívkou (vypínací spoušť). b) Podpěťové a podproudové vypínací relé nebo spoušť. c) Časové relé na přetížení, jehož časové zpoždění je: 1) v podstatě nezávislé na předchozím zatížení; 2) závislé na předchozím zatížení; 3) závislé na předchozím zatížení a rovněž citlivé na ztrátu fáze. d) Okamžité nadproudové relé nebo spoušť (např. reagující na přetížení po ukončení spouštění). e) Jiná relé nebo spouště (např. řídicí relé spojené s přístroji pro tepelnou ochranu motoru). f) Relé nebo spoušť určené pro rotor zablokovaný během spouštění. Charakteristické hodnoty a) Spoušť s derivační cívkou, spoušť nebo relé vypínající při podpětí (podproudu), přepětí (okamžitémnadproudu), asymetrii proudu nebo napětí a reverzaci fází: • jmenovité napětí (proud); • jmenovitý kmitočet; • pracovní napětí (proud); • doba provozu (přichází-li to v úvahu); • doba blokování (přichází-li to v úvahu).

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=