ElektroPrůmysl.cz, únor 2020

ElektroPrůmysl.cz KABELY, VODIČE A KONEKTORY 96 | únor 2020 Světlo na konci tunelu Stejně dobře jako do zákaznického segmentu nebo průmyslové automatizace si digitalizace dláždí cestu také do oblastí, jako je ražba tunelů nebo důlní těžba. Pod zemí a v dalších náročných prostředích jsou však nároky kladené na digitalizační technologie mnohonásobně vyšší. Mnohdy je třeba zajistit přenos dat na velké vzdálenosti a současně obrovskou šířku pásma. Proto jsou při výběru přenosového média možností první volby – a často také jedinou možností – optické kabely. Jak je však známo, optická rozhraní jsou velmi náchylná na znečištění. Z toho důvodu bylo třeba najít řešení vhodné do prostředí ražby tunelů a důlní těžby. Společnost HARTING nabízí řešení pro vysokorychlostní datové přenosy v extrémních podmínkách – je známé pod označením Expanded Beam Cable Assembly neboli kabelový svazek s rozšířeným paprskem. Stará se o fungování služby HD-TV na strojích a v provozech nebo také o lokalizaci osob při nouzových situacích. Přitom není problém zajistit pokrytí až do nejodlehlejších koutů dolu. Optické kabely jsou bezpečně uloženy v plug-in konektoru, který nepropustí vodu ani prach. Jedná se o řešení zajišťující bezpečné datové připojení každého stroje. Frans Oudshoorn, globální produktový manažer, Fiber Optic Cable Assemblies, Harting Jonas Diekmann, Harting Electronics Petrolejka, kladivo a krumpáč, někdy také kanárek. Toto je vybavení, bez kterého se žádný horník pracující v dole před 200 lety neobešel. Může být těžké tomu uvěřit, když se dnes podíváte na důlní stroje, pásové dopravníky a sofistikované technologie používané při ražbě tunelů nebo těžbě su- rovin v moderních dolech. Máloco, byť jen vzdáleně připomíná staré časy. Svou cestu do těchto hlubin si razí také digitalizace, kte- rá má za úkol zvýšit efektivitu, bezpečnost a transparentnost. To vše v reálném čase. Vrtací vozy, kolové nakladače, dobývací nakladače a transportéry výbušnin či kropi- cí vagóny jsou jen několika příklady vyba- vení pro rozsáhlé důlní provozy, u kterých je žádoucí do budoucna zavést monitoro- vání. Kromě ekonomických faktorů, jako je například měření objemů produkce v reál- ném čase nebo množství použitých výbuš- nin, je třeba zlepšit též bezpečnost. S vyu- žitím moderních monitorovacích systémů lze lokalizovat lidi a stroje v reálném čase. Díky tomu je pak možné je v případě nou- zové situace rychleji najít a zachránit. Ale jak se všechna ta data dostanou z hlubin na povrch? Odpověď na tuto otázku nám může přinést Gotthardský úpatní tunel. V jeho případě bylo nutné během výstavby z každé strany prorazit a propojit více než 25 kilometrů zeminy. Vzhledem k potřeb- né vzdálenosti byly měděné ethernetové kabely rovnou vyřazeny ze hry. Pro optické kabely a jejich rozhraní by pokrytí takové vzdálenosti nebyl problém, tato řešení však zase nejsou vhodná do tohoto typu terénu. Jsou totiž příliš choulostivá. Tedy, alespoň dosud tomu tak skutečně bylo. Konečně robustní Optické plug-in konektory s keramický- mi ferulemi, jako jsou například ST, SC, LC

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=