ElektroPrůmysl.cz, únor 2020

ElektroPrůmysl.cz ELEKTRICKÉ A ZÁLOŽNÍ ZDROJE ENERGIE 86 | únor 2020 Univerzální zdroje napájení Jeden obvod pro všechna zařízení Jedno řešení řídicího obvodu pro celý svět Požadavky na řídicí obvody se mohou značně lišit, jestliže jsou stroje a systémy navrhovány pro provoz v různých regionech na celém světě. Společnosti, které exportují velké množství strojů na mezinárodní trhy, musejí vytvářet různé koncepce pro zdroje napájení řídicích skříní. V závislosti na cílovém trhu musejí používat různé výrobky, mít různé koncep- ce zapojení, případně používat různé meto- dy při zajišťování síťového napětí, a dobře se orientovat ve značnémmnožství různých mezinárodních norem a specifikací. Jak dodávky na mezinárodní trhy ztěžují každodenní instalace? Na některých trzích se používá metrický systém, jinde britský, někde se řídí podle norem IEC, jinde podle norem UL. Řešení těchto problémů stojí čas a peníze! Různé výrobky je nutno schvalovat, zkoušet jejich kompatibilitu, zapracovávat je do systému a zajišťovat jejich dostupnost ve skladech. Každý pracovník provádějící instalaci řídi- cích obvodů musí dobře znát různé normy a požadavky. A kromě toho mít správné díly k dispozici na správných trzích je noční můrou všech logistických pracovníků! Jak lze vyřešit tento problém? Představujeme Vám jednu koncepci, kte- rou je možno používat jako standardní u všech strojů a systémů po celém světě bez ohledu na místo jejich instalace! Port- folio výrobků společnosti Murrelektronik obsahuje mnoho řešení pro koncepce uni- verzálních zdrojů napájení. Naše výrobky mají jednotný design a získaly povolení a certifikace, které potřebujete. Byly vyvinu- ty a vyzkoušeny tak, aby perfektně vzájem- ně spolupracovaly. Naše řešení splňují me- zinárodní normy, proto může být váš stroj nebo systém používán kdekoli na světě. Jaké jsou výhody koncepce univerzálních zdrojů napájení od Murrelektronik? • snižují počet různých potřebných výrobků • zaměstnanci potřebují znát pouze jeden systém namísto mnoha dalších • omezuje se doba provádění inženýrských prací • obvody třídy 2 dle NEC snižují dobu potřebnou pro schválení a řídicí obvody na minimum • zákazník optimalizuje náklady na materiál a čas potřebný pro montáž +24V/5A ON 24 14 CTRL 90% 23 Alarm 13 MicoPro PS10-100-240/24 Power MicoAlarm Ilustrace koncepcí univerzálních zdrojů napájení

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=