ElektroPrůmysl.cz, únor 2020

ElektroPrůmysl.cz SOFTWARE 76 | únor 2020 SW řešení TECHSYS pro oblast SCADA, sekundární techniky a dispečerského řízení v energetice Ve společnosti TECHSYS – HW a SW, a.s., se problematikou návrhu, vývoje, výroby a instalace SW systémů a řešení pro energetiku zabýváme již od zrodu společnosti, což je již více než 28 let. Různé varianty systémů byly a jsou denním chlebem činnosti naší společnosti, troufáme si tvrdit, že naši lidé jsou odborníky na tuto problematiku. Kromě řešení z oblasti energetiky včetně tzv. lokálních distribučních soustav (LDS), využíváme naše zkušenosti i v dalších oborech, jako jsou doprava, průmysl, telekomunikace, ale také např. vodohospodářství, což svědčí o univerzálním využití těchto našich řešení. Ing. Jindřich Zoubek MBA, TECHSYS – HW a SW, a.s. Nejprve bude dobré provést si rekapitulaci, o jaké systémy se jedná: • Centrální dispečinky řízení a monitoringu distribučních soustav (DS) a LDS • SCADA a řídicí systémy • Monitorovací systémy • Bilanční systémy a energetické managementy • Datové a telemetrické koncentrátory • Konvertory komunikačních protokolů • Vizualizační klienti • SW pro řízení, predikci, indikaci poruch • SW pro telemetrie sběru dat Aktuální zákaznické požadavky a standardy důsledně dbají na řešení témat, jako je kyber- netická bezpečnost, otevřenost, standardiza- ce nebo škálovatelnost. Tomu se společnost TECHSYS snaží naslouchat a integruje dané požadavky do svých produktů a vnitřních systémů řízení. Z tohoto hlediska zasahují nejvíce doprocesního řízení ametodiky stan- dardy ISO 9001 (systém řízení kvality) a ISO 27001 (systém řízení bezpečnosti informací ISMS). Druhý jmenovaný standard přímo ur- čuje metodiku vývoje produktů (konkrétně metodika bezpečného vývoje). Koncept řešení SW (ale i HW) TECHSYS a jeho návazností je možno vidět na obr. 1. Koncept tedy zajišťuje vše co je potřeba pro: • sběr dat a řízení (lokálně i vzdáleně), • monitoring, řízení a automatizaci, • zpracování dat a archivaci, • prezentaci dat formou vizualizace, • předávání dat s dalšími systémy. Velkou výhodou tohoto konceptu je fakt, že všechna rozhraní mezi dílčími celky nebo vrstvami jsou obecná nebo imple- mentovaná dle nějakého všeobecně zná- mého mezinárodního standardu IEC, IEEE, ISO nebo SQL, čímž je zajištěna značná fle- xibilita, otevřenost ale také kompatibilita se systémy jiných výrobců. Takto postave- ný systém se snadno integruje do již existu- jící infrastruktury a naopak on sám snadno integruje již existující infrastrukturu.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=