ElektroPrůmysl.cz, únor 2020

ElektroPrůmysl.cz SOFTWARE 66 | únor 2020 Schémata z cloudu Na podzim loňského roku byl uveden nový cloudový software EPLAN eBuild určený pro tvorbu elektrotechnických a pneumatických schémat či hydraulických obvodů. Je zaměřen na ty uživatele platformy EPLAN 2.8, kteří hledají cestu do cloudového prostředí. K využití nového softwaru stačí být registrován v cloudovém prostředí EPLAN ePulse a využívat platformu EPLAN verze 2.8. Nový software EPLAN eBuild se dodává v licenci Freemium. Konfigurace je snadná – zde na příkladu brusky v podobě kompletní konfigurace stroje. Nový softwarový nástroj otevírá zcela nové možnosti inženýrské práce jako součásti cloudových služeb EPLAN ePulse. Nazývá se EPLAN eBuild a právem poutá pozornost uživatelů. Metoda práce je zcela nová a je navržena tak (v souladu s využitím v cloudo- vémprostředí), aby se software snadno apli- koval. Pro uživatele, kteří už pracují s platfor- mou EPLAN, jsou první kroky velmi snadné, neboť nový software nevyžaduje žádná ško- lení nebo zdlouhavé začátky. Jednoduše se zaregistrují do cloudového prostředí EPLAN ePulse, otevřou projekt, vyberou úlohu, a software pak pouhým klikánímmyši konfi- guruje elektrotechnická schémata založená na systému EPLAN Electric P8 nebo pneu- matická či hydraulická schémata založená na systému EPLAN Fluid. Rychlejší práce díky technice maker Viceprezident Cloud Business Hauke Nie- hus stručně a výstižně vysvětluje, co nová služba přináší: „ S EPLAN eBuild dostávají naši zákazníci jednoduchý, ale výkonný nástroj, který umožňuje vytvářet počáteč- ní návrh projektu v cloudovém prostředí. Nový princip umožňuje automaticky s vy- užitím knihoven maker vytvářet schémata standardních obvodů, což výrazně šetří čas a práci při přípravě návrhu automatizova- ných systémů .“ Logika přiložena Na EPLAN eBuild je výjimečné to, že místo dat pro jednotlivá zařízení a komponenty zpřístupňuje uložená makra pro celá elektro-

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=