ElektroPrůmysl.cz, únor 2020

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 4 | únor 2020 Ochranné a pracovní pospojování u strojních zařízení Ochranné pospojování je základním opatřením pro ochranu při poruše, umožňující ochranu osob před úrazem elektrickým proudem. Cílem pracovního pospojování je omezit následky poruchy izolace, které by mohly ovlivnit funkci stroje, dále omezit elektrická rušení na citlivá elektrická zařízení, která by mohla ovlivnit funkci stroje a v poslední řadě omezit indukované proudy z blesku, které by mohly poškodit elektrická zařízení. Ochranné a pracovní pospojování se řídí ustanovením technické normy ČSN EN 60204-1 ed. 3. Pracovní pospojování se dosahuje připo- jením k ochrannému obvodu, avšak v pří- padech, kdy úroveň elektrických rušení na ochranný obvod není dostatečně nízká pro správné fungování elektrického zařízení, může být nutné použít pro ochranné a pra- covní pospojování samostatné vodiče. Ochranný obvod Ochranný obvod sestává z propojení: • svorky (svorek) PE; • ochranných vodičů v zařízení stroje, včetně kluzných kontaktů, pokud jsou součástí obvodu; • vodivých konstrukčních částí a neživých částí elektrického zařízení; • vodivých konstrukčních částí stroje. Všechny části ochranného obvodu musí být navrženy tak, aby byly schopné vydr- žet nejvyšší tepelná a mechanická namá- hání, která mohou být způsobena proudy zemního spojení, které by mohly protékat v této části ochranného obvodu. Průřez každého ochranného vodiče, kte- rý netvoří součást kabelu nebo který není ve společném krytu s pracovním vodičem, nesmí být menší než • 2,5 mm 2 Cu nebo 16 mm 2 Al, pokud je použita ochrana před mechanickým poškozením, • 4 mm 2 Cu nebo 16 mm 2 Al, pokud není použita ochrana před mechanickým poškozením. POZNÁMKA: Použití oceli pro ochranný vodič není vyloučeno. Ochranný vodič, který netvoří součást kabelu, se pokládá za mechanicky chráně- ný, pokud je instalován v elektroinstalační trubce, úložném elektroinstalačním kaná- lu, nebo je chráněn podobným způsobem. Vodivé konstrukční části zařízení nemusí být připojeny k ochrannému obvodu. Vo- divé konstrukční části stroje nemusí být připojeny k ochrannému obvodu tam, kde všechna použitá zařízení mají odpovídají- cí ochranu použitím zařízení třídy II nebo rovnocennou izolací. Neživé části zařízení nesmí být připojeny k ochrannému obvodu. K ochrannému obvodu není nutné při- pojovat neživé části, pokud jsou tyto části Tab. 1 Nejmenší průřez měděných ochranných vodičů Průřez pracovních vodičů S mm 2 Nejmenší průřez odpovídajícího ochranného vodiče (PE) S p mm 2 S ≤ 16 S 16 > S ≤ 35 16 S > 35 S/2

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=