ElektroPrůmysl.cz, srpen 2020

ElektroPrůmysl.cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 88 | srpen 2020 kartuše, automatického dávkovacího čer- padla, rozdělovačů, mazivem předplně- ných hadiček a nosných hřídelí pro přesné mazání pastorku s ozubeným hřebenem. Dávkovací cykly čerpadla lze předem na- programovat a následně systém běží zcela autonomně. Případné chyby lze zobrazit přes PLC na obrazovce stroje, takže se eli- minují nákladné škody. Podívejte se níže na video našeho plně automatizovaného mazacího systému: Na příkladech této spolupráce je patrné, jakých výhody lze dosáhnout, pokud bude- te spolupracovat s odborníky v oblasti po- honů. Společnost RAVEO s.r.o. Vám může pomoci s podobnou aplikací, optimalizací stroje, případně návrhem optimálních řešení pohonů pro nový stroj. Navrhuje komplexní řešení zahrnující výběr a dodání jednotlivých komponent – v tomto přípa- dě precizních planetových převodovek, pastorků, ozubených hřebenů, lineárního vedení, řízení nebo servomotorů, ale také přesné výpočty a možnost naprogramová- ní pohonu dle požadavku. RAVEO s.r.o. tř. Tomáše Bati 1851, 765 02 Otrokovice Tel.: +420 577 700 150 E-mail: info@raveo.cz www.raveo.cz Ozubený hřeben ve třídě kvality 6 Přídavné požadavky na elektrická zařízení strojního zařízení s unikajícími zemními proudy vyššími než 10 mA Pokud má elektrické zařízení unikající zemní proud větší než AC nebo DC 10 mA v jakémkoliv ochranném vodiči, musí být splněna jedna nebo více z následujících podmínek pro celistvost každého úseku přidruženého ochranného obvodu, kterým protéká unikající zemní proud: a) ochranný vodič je úplně uzavřen v krytech elektrického zařízení nebo je jinak chráněn v celé své délce před mechanickým poškozením; b) ochranný vodič má průřez minimálně 10 mm 2 Cu nebo 16 mm 2 Al; c) má-li ochranný vodič průřez menší než 10 mm 2 Cu nebo 16 mm 2 Al, použije se druhý ochranný vodič minimálně stejného průřezu až do místa, kde má ochranný vodič průřez minimálně 10 mm 2 Cu nebo 16 mm 2 Al. To může vyžadovat, aby elektrické zařízení mělo samostatnou svorku pro druhý ochranný vodič. d) automatické odpojení napájení v případě ztráty spojitosti ochranného vodiče. e) pokud je použito zásuvkové spojení, zajistí se průmyslový konektor podle souboru ČSN EN 60309 s odpovídajícím omezením tahového napětí a s minimálním průřezem vodiče ochranného uzemnění 12,5 mm 2 jako součást vícežilového silového kabelu. V instrukcích pro instalaci se musí uvést, že zařízení se musí instalovat podle tohoto popisu. Vedle svorky PE se může také použít výstražný štítek uvádějící, že proud v ochranném vodiči překračuje hodnotu 10 mA.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=