ElektroPrůmysl.cz, listopad 2020

ElektroPrůmysl.cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 84 | listopad 2020 Energie pod kontrolou Energie jsou jedním ze základů ekonomiky. Snahu mít je pod kontrolou pak můžeme chápat jako snahu mít pod kontrolou odpovídající část ekonomiky. A jako vše v ekonomice, je to v neposlední řadě otázka financí. Máme-li tedy pod kontrolou své energie, máme pod kontrolou i významnou část svých financí. Společnost TECHSYS – HW a SW, a.s. si je tohoto vztahu energie a financí vědoma a s tímto vědomím nabízí svým zákazníkům prostředky k tomu, jak takovou kontrolu energií zajistit. Těmito prostředky jsou řešení, které pro pro- cesy kontroly nabízíme, zahrnující celu řadu aplikací, které jednotlivě i v jejich kombinaci umožňují tyto procesy nejen kontrolovat, ale i spravovat – monitorovat a řídit. Do cí- lové skupiny zákazníků, kterým jsou tyto aplikace určeny, patří nejen ti, kteří energie spotřebovávají , tedy například průmyslo- vé podniky, dopravní společnosti, prona- jímatelé office a business prostor či do- Jiří Roubal, obchodní oddělení, TECHSYS – HW a SW, a.s. davatelé facility služeb , ale také celá řada subjektů, poskytující různé druhy služeb týkající se vlastních energií, ale samozřejmě také především ti, kteří energie vyrábí, dis- tribuují nebo s ní obchodují . Hovoříme-li o energiích, máme na mysli v první řadě energii elektrickou , ale naše aplikace umožňují zajistit kontrolu a správu i energií dalších, plynu a tepla (chladu) . Současně ale také správu dalších druhů médií , napří- Obr. 1 Regulace ¼ a 1 hod maxima průmyslového podniku (klient TechSight)

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=