ElektroPrůmysl.cz, květen 2020

ElektroPrůmysl.cz MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA 98 | květen 2020 Bezkontaktní měření teploty povrchů V aktuální době je kontrola kvality jedním z klíčových procesů jakékoliv společnosti. Může se jednat např. o revizi různých rozměrů, funkčnosti výrobku, materiálová konzistence atd. Při samotných procesech se musí dodržovat určité výrobní postupy, které v konečném důsledku zapříčiní ideální kvalitu materiálu či výrobku. Mezi tyto postupy patří i kontrola správné teploty při výrobě nebo teploty samotného produktu. Společnost Micro-Epsilon nabízí produkty bezkontaktního měření teploty. Jedná se o infračervené teploměry thermoMETER a termokamery thermoIMAGER, které jsou vhodné pro širokou škálu aplikací, jako je detekce teploty zmrazených potravin, kontrola teploty při procesu vstřikování plastů, při výrobě skla až měření teploty roztavených kovů. Každý materiál má ovšem jinou emisivitu, odrazivost a u některých případů se musí zohlednit i samotná transmisivita (např. plastové fólie, sklo). Proces monitorování pomocí bezkontakt- ních metod měření infračervenými tep- loměry se využívá v oblastech, kde není možný přístup nebo tam, kde nelze využít běžné kontaktní teploměry. Princip měření bezkontaktní metodou Každé těleso s teplotou absolutní nuly -273,15 ° C (= 0 Kelvinů) emituje elektro- magnetické záření úměrné své vlastní teplotě na povrchu, kterým je tzv. "Vnitřní záření", bez ohledu na to, zda je objektem led nebo horká ocel. Součástí tohoto záře- ní je infračervené záření a to se využívá pro měření teploty. To proniká do okolí, je za- ostřeno čočkou (vstupní optika) v infračer- venémměřicím systému na detekční prvek a generuje elektrický signál úměrný záření. Signál je zesílen, digitálně zpracován a pře- veden na výstupní hodnotu úměrnou tep- lotě objektu. Naměřená hodnota může být zobrazena na displeji nebo na výstupu jako analogový signál, který umožňuje snadné připojení k systémům řízení procesů. Novinka: Inteligentní pyrometr automaticky měřící teplotní extrémy Nový inteligentní infračervený teploměr thermoMETER TIM 8 nabízí funkci automa- tického vyhledávání teplotních extrémů. Infračervený teploměr pracuje s maticí 80x80 bodů a je vhodný pro aplikace, kde vzniká požadavek měření maximální a mi- nimální teploty. Tento snímač umožňuje pracovat autonomně a zároveň lze dálko-

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=