ElektroPrůmysl.cz, květen 2020

ElektroPrůmysl.cz KABELY, VODIČE A KONEKTORY 44 | květen 2020 Zákaznické flexibilní proudové spojky pro jakékoli zařízení Dříve či později je téměř každý konstruktér postaven před úvahu, jakým způsobem zabezpečit funkční a dlouhodobě spolehlivé flexibilní a vodivé propojení dvou bodů. Ať už se jedná o přívody generátoru, transformátoru, svařovacích automatů nebo dalších zařízení. Pojem velikosti je zde relativní, protože se odvíjí od koncového zařízení a požadavků na řešenou aplikaci, ale zároveň musí zaručit zvládnout požadované proudové zatížení. V realizovaných zakázkách prostřednictvím GHV tak můžete nalézt tzv. proudové spojky velké škály průřezů i velikostí připojovacích koncovek. Často se konstruktéři snaží nalézt vhodné řešení v katalozích, ale není nic jednoduššího než předložit alespoň ideový koncept uvažovaného propoje a využít našich zkušeností. Pro základ stačí určit rozměry a požadované proudové zatížení a některé specifické detaily aplikace. Na základě zadání lze následně, ve spolupráci s výrobcem, navrhnout vhodné řešení pro téměř jakoukoli aplikaci. Flexibilní propoje ze sortimentu GHV vy- kazují díky svému provedení a svařova- ným koncovkám vynikající vlastnosti, ze- jména pak minimální přechodový odpor a vysokou odolnost vůči vibracím a otře- sům. Nejžádanější jsou propoje z mědě- ných pásků nebo lamel, přestože existují i další typy základních vodičů, ze kterých je možné propoje vyrobit. Každý z typů má své specifické parametry a možnosti vyu- žití. Pojďme se tedy v krátkosti podívat na nejčastěji řešené typy flexibilních propojů z nabídky GHV. Zároveň bych Vám chtěl nastínit, jaké nejdůležitější požadované a předpokládané parametry a provozní podmínky definují provedení spojek. Je dobré vědět, že čím přesnější vlastní zadá- ní bude, tím lépe lze naplnit všechny oče- kávané požadavky. Více než kde jinde pak zároveň platí, že přesné zadání je klíčem ke zkrácení procesu od zadání po realiza- ci. V neposlední řadě pak více materiálu zpravidla znamená vyšší cenu. Dostačují je znát co nejvíce o řešené aplikaci zejmé- na v následujících oblastech. • Požadovaný materiál. Nejčastěji jde o měď. V případě lanek a splétaných pásků z holé mědi i pocínované mědi lze pro výrobu využít přímo polotovar – kvalitní metráž. Pro lamelové spojky je pak relativně často používán i hliník. • Požadovaný (předpokládaný) provozní proud . Je nutný pro základní volbu požadovaného průřezu. V praxi je více než žádoucí definovat navíc okrajové podmínky provozu a vliv okolního prostředí. Dále je jasné, že je třeba vzít v potaz i specifika aplikace, kdy provoz pod trvalým zatížením se bude lišit např. od provozu svařovacího automatu. Ing. Jan Jaroš, GHV Trading, spol. s.r.o.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=