ElektroPrůmysl.cz, květen 2020

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 4 | květen 2020 Identifikace barvami u vodičů a svorek Identifikace barvou se musí provádět u konců (zakončení) vodiče, přednostně však po jeho celé délce buď barvou izolace, nebo barevnými značkami (markery), kromě holých vodičů, kde barevné označení musí být u konce vodičů a u připojovacích bodů/míst. Pro označení vodičů jsou dovolené následu- jící barvy: ČERNÁ, HNĚDÁ, ČERVENÁ, ORAN- ŽOVÁ, ŽLUTÁ, ZELENÁ, MODRÁ, FIALOVÁ, ŠEDÁ, BÍLÁ, RŮŽOVÁ, TYRKYSOVÁ. Barevné označení nebo barevné značky (markery) není požadováno pro: • koncentrické vodiče kabelů; • kovové stínění nebo armování kabelů (pláště), použité jako ochranný vodič; • holé vodiče, kde trvalá identifikace není proveditelná; • cizí vodivé části, použité jako ochranný vodič; • neživé části, použité jako ochranný vodič. Doplňkové značení, například písmeno-čísli- cové, se připouští za předpokladu, že barev- ná identifikace zůstane nejednoznačná. Použití jednotlivých barev Dovolené barvy Jednotlivé barvy ZELENÁ a ŽLUTÁ jsou do- volené pouze tam, kde není pravděpodob- nost záměny s barvami ochranných vodičů, vodičů ochranného pospojování a vodičů PEN, PEL nebo PEM. Nulový vodič nebo vodič středního bodu Pokud obvod obsahuje nulový vodič nebo vodič středního bodu označený barvou, barva použitá pro tento účel musí být MODRÁ. Aby nedošlo k záměně s jinými barvami, doporučuje se použít nesytou MODROU barvu, často nazývanou „světlá modrá". MODRÁ nesmí být použita k iden- tifikaci jakéhokoliv jiného vodiče, kde by tím mohlo dojít k záměně. Pokud se v systému nulový vodič nebo vodič středního bodu nevyskytuje, může být vodič označený v celém systému bar- vou MODRÁ použit pro jiné účely, s výjim- kou použití jako ochranný vodič. Pokud se používá identifikace podle ba- rev, potom holé vodiče použité jako nulo- vé nebo vodiče středního bodu, musí být v každé jednotce nebo krytu (v každém poli nebo sekci) a v každé přístupné poloze obarveny pruhem MODRÁ šířky 15 mm až 100 mm, nebo musí být zbarveny barvou MODRÁ po celé své délce. Podle ČSN EN 60079-11 ed. 2 je barva MODRÁ použitá pro barevné značení svo- rek, svorkovnic, kolíků a zásuvek v jiskrově bezpečných obvodech. Vodič vedení v AC systémech Pro vodiče vedení v AC systémech jsou přednostní barvy ČERNÁ, HNĚDÁ a ŠEDÁ. Vodič vedení v DC systémech Pro vodiče vedení v DC systémech jsou přednostní barvy: • ČERVENÁ pro kladný vodič vedení, • BÍLÁ pro záporný vodič vedení. Vodič pracovního uzemnění Pro barevné značení vodič pracovního uzemnění je preferovanou barvou RŮŽOVÁ.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=