ElektroPrůmysl.cz, duben 2020

ElektroPrůmysl.cz MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA 70 | duben 2020 Moderní analyzátor izolace SONEL MIC15k1 Testování izolačního odporu je obvykle spojeno s pravidelnými kontrolami elektrických zařízení (dle EN60364: 2008). V těchto případech se jedná o relativně jednoduchou operaci, kdy většinou příprava lokace pro měření zabere více času než samotné měření. Nabídka měřicích přístrojů pro tento segment je tak poměrně široká. Vítězslav Sedlák, DiS. Tech Aid Czech Branch, s.r.o. Měření izolačního odporu kabelů, moto- rů nebo transformátorů je odlišná oblast. Posouzení stavu izolace takových objektů je složitější a vyžaduje tak kromě měření samotného izolačního odporu i ověření různých faktorů vyplývajících z jevů vysky- tujících se během měření. Například exis- tují objekty s velkou kapacitou, které určují požadované parametry pro HV převodník v přístroji. Nový analyzátor izolačního odpo- ruMIC-15k1 od firmy SONEL je zařízení, které v této oblasti měření nastavuje nový trend. Přístroj je navržen k měření izolačního odporu především elektroenergetických objektů, tj. jedno a vícežilových kabelů, transformátorů, motorů, generátorů, kon- denzátorů, přepínačů a dalších zařízení instalovaných v elektrárnách nebo jejich blízkosti. Přístroj je také možné požívat v oblastech s velmi vysokým elektromag- netickým rušením – rozvodny 1200 kV AC nebo 500 kV DC. Díky měřicímu napětí 15 kV (v souladu s ANSI / NETA ATS-2009 TABULKA 100.1) lze měřič použít pro objekty se jmenovitým napětím vyšším než 34,5 kV. Velkou pozor- nost si zaslouží použitý invertor, který s vý- konem 150 W (15 kV, proud 10 mA, rozsah 40 TΩ) činí tento přístroj bezkonkurenčním ve své třídě v rámci světového trhu. Díky těmto parametrům je možné propálením izolace usnadnit lokalizaci poškozeného místa na kabelovém vedení. Lokalizace poškozeného místa může být provedena např. reflektometricky za použití přístroje TDR420 nebo v případě, že kabely jsou pod zemí je možné místo lokalizovat pomocí A-rámu a přístroje LKZ 1500. MIC 15k1 je vybaven celou řadou dia- gnostických funkcí izolačních systémů za- ložených na standardním izolačním odpo- ru (IR), dielektrickém absorpčním poměru (DAR), indexu polarizace (PI), krokovém na- pětí (SV), RAMP testu (RT), koeficientu vy- bíjení dielektrika (DD). Možnosti jsou dále Analyzátor izolace MIC15k1

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=