ElektroPrůmysl.cz, duben 2020

ElektroPrůmysl.cz MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA 58 | duben 2020 Měření unikajících proudů v elektroinstalacích Ve všech elektroinstalacích protéká nějaký proud do země přes ochranný zemnicí vodič PE. Tento jev je označován jako unikající proud, také nazývaný svodový, prosakující nebo ztrátový. Unikající proud obvykle protéká přes izolaci kabelů a také filtrů chránících elektroniku v obytných, kancelářských a průmyslových prostorech. Únikové proudy ovlivňují provozní bezpečnost na zařízeních a mohou způsobovat rušení v rozvodné síti. MSc. Karol Bielecki, Fluke Europe B.V. Unikající proud může také způsobit ne- správné rozpojování obvodu proudovým chráničem. V extrémních případech může také způ- sobit zvýšení napětí na dotykových vo- divých součástech. Unikající proud může protékat přes ohmický odpor, ale i kapacit- ní reaktanci rozvodu z izolovaných vodičů. Z vodiče s řádnou izolací by měl téci velmi nízký únikový proud. Pokud je izolace stará nebo poškozená, snižuje se hodnota ohmic- kého odporu a to může způsobit zvýšený unikající proud. Mezi dlouhými vodiči je dále nižší kapacitní reaktance, která také zvyšuje únikový proud. Také bychom měli zmínit široce využívaná elektronická zaříze- ní s filtry určenými k jejich ochraně proti na- pěťovým špičkáma jinému rušení.Tyto filtry obvykle využívají kondenzátory, které snižu- jí celkovou kapacitní reaktanci mezi vodiči v kabelech a tím zvyšují unikající proud. Minimalizace důsledků unikajících proudů Jak odstranit nebo minimalizovat důsled- ky unikajících proudů? Začít by se mělo měřením hodnoty unikajícího proudu a určení jeho zdrojů. To lze provést měřičem unikajících proudů. Jedná se o přístroj po- dobný běžným klešťovým ampérmetrům pro měření proudu do zátěže, ale nabízí významně vyšší citlivost a přesnost mě- ření proudů pod 5 mA. Většina tradičních klešťových přístrojů tak nízké proudy ne- zaznamená. Obr. 1 Klešťový měřič unikajících proudů s odrušovacím filtrem TIP: Obzvláštní důraz by měl být kladen na měření unikajícího proudu u zařízení provozovaných v nepříznivém prostře- dí, kde je vysoká prašnost nebo vlhkost vzduchu.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=