ElektroPrůmysl.cz, červenec 2020

ElektroPrůmysl.cz SOFTWARE 88 | červenec 2020 Společnost HPS využívá při projektování rozvaděčů pro řídicí systémy software EPLAN Cogineer Elektroprojektování: automatizace šetří čas výrobcům rozvaděčů (a to i při kusové výrobě rozvaděčů), kteří automatizují své procesy, a tím nejen zkracují dobu potřebnou pro návrh rozvaděčů, ale i zlepšují kvalitu projektů. Zjednodušují se tím i další doplňující procesy, jako je například tvorba dokumentace. Ale kolik času se skutečně v celém procesu ušetří? Společnost Hanseatic Power Solutions GmbH (HPS) v několika krocích zautomatizovala konstruování svých rozvaděčů a začlenila do tohoto postupu software EPLAN Cogineer. Pro vyhodnocení a sledování skutečné úspory času používá srovnávání „před“ a „po“ implementaci systému EPLANCogineer. Výsledky jsou jasné. Samotné projektování nyní zabere jen 20 % původního času. Typické aplikace, pro něž firma HPS navr- huje rozvaděče, jsou záložní napájecí zdro- je pro rozvodny a samostatné rozvodné soustavy pro nemocnice nebo velké ná- mořní výletní lodě. Společnost projektuje a realizuje řídicí systémy pro vysoce nároč- ný sektor energetiky. Což je zcela zřejmé z otevření kanceláře HPS ve Spojených arabských emirátech v roce 2017, kde se zaměstnanci starají o obchod, projektování a služby zákazníkům v regionu, mezi nimiž jsou provozovatelé elektráren i ropných rafinérií. Cíl: maximalizovat automatizaci konstruování rozvaděčů řídicích systémů Od založení firmy v roce 2009 patří mezi priority ředitele Bernda Mähnsse a jeho týmu maximální automatizace projekto- vání, konstruování a výroby rozvaděčů ří- dicích systémů. Výsledkem je kompletace i složitých projektů (s 80 až 100 rozvadě- čovými skříněmi) za šest až osm týdnů od přijetí objednávky po dodávku a instalaci. Důvodem této rychlosti (i při kusové vý- robě) je konzistentní využívání platformy EPLAN. Pro projektování rozvaděčů ve 3D se používá EPLAN Pro Panel. Přívody napá- jení a rozvodnice z mědi jsou konstruová- ny a kompletovány ve 3D prostřednictvím modulu EPLAN Pro Panel Copper a (exter- ní) kabelové svazky jsou vytvářeny v mo- dulu kabelových tras. Firma HPS je světově známá jako specialista na projektování energetických soustav, zvláště pro citlivé a kritické aplikace, jako jsou záložní zdroje energie.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=