ElektroPrůmysl.cz, červenec 2020

ElektroPrůmysl.cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE 76 | červenec 2020 Protože pouzdro spínačů NS nelze do- plnit o doplňkové ovládací prvky, existu- je nyní možnost využití jednotek BN (viz předchozí popis). Zkombinovat lze spínače a jednotku ve svislé ose (obr. 2). Vytvoří se tak sestava obsahující také ovládací prv- ky (například pro požadavek na otevření dveří, aj.) Spínač a jednotka jsou vůči sobě vzájemně otočné a lze tak využít možnosti umístění ovládacích prvků „za rohem“. Při- pojení je opět variabilní, katalogové sesta- vy mají 2 spodní konektory M12 (po 12ti pinech) nebo 1 konektor M23 (19 pinů). Jednotky BN lze také kombinovat s bez- pečnostními spínači NS s manuálním odjiš- těním/odemčením, ideálně pomocí klíčku. V takovém případě se jednotka a spínače instalují vedle sebe (obr. 3). Další možnosti bezpečnostních RFID snímačů řady ST G Tyto snímače vynikají velmi kompaktní- mi rozměry (rozteč upevňovacích otvorů 22 mm), jsou kompletně uzavřené s kry- tím až IP 69K a vhodné tak pro aplikace v agresívním prostředí, stejně jako v potravi- nářské nebo farmaceutické výrobě. Úroveň bezpečnosti je PLe resp. SIL 3 i při řazení snímačů v sériovém řetězci (max. 32 zaříze- ní). Jako ostatní RFID zařízení jsou snímače ST G dodávány s nízkou nebo vysokou úrov- ní kódování dle ČSN EN 14119 v závislosti na použitém aktuátoru. Vlastní aktuátory jsou 4 typů/velikostí s reakčnímdosahem až 20 mm a možností aktivace snímače z více směrů. Aktuální možností rozšíření funkce sní- mačů ST G je jejich spolupráce s více ak- tuátory (2 až 16 aktuátorů). Pro použití je logicky nutná sestava (1 snímač/více aktuá- torů) s vysokou úrovní kódování, kdy snímač s upravenýmfirmwaremdokáže rozlišit kon- krétní aktuátor, ke kterému se přiblížil do reakční vzdálenosti, a provést požadovanou operaci (většinou aktivaci bezpečnostních výstupů a aktivaci/deaktivaci signálního Obr. 4 Identifikace pozice robotu díky snímači a 4 aktuátorům ST G Obr. 3 Kombinace jednotky BN (boční umístění), spínače NS a madla P-Krome

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=