ElektroPrůmysl.cz, červenec 2020

ElektroPrůmysl.cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE 74 | červenec 2020 Novinky v oblasti bezpečnostních prvků Trvalý vývoj, množství inovací a výrazné zaměření na zákaznické požadavky patří mezi základní charakteristiky italské firmy Pizzato Elettrica. Jejich produkty jsou průběžně vylepšovány tak, aby plnily nová přání vyplývající z potřeby například výrobců obráběcích strojů. V následujícím textu se budeme věnovat rozšíření možností dvou relativně nových, ale již úspěšných produktů z oblasti bezpečnosti strojů a zařízení. Firma Pizzato Elettrica tím opět potvrzuje své pevné místo a dobré reference mezi výrobci ovládacích a bezpečnostních prvků a plní tak své heslo – Vášeň pro kvalitu . Ovládací jednotky řady BN Tato zařízení ve spolupráci například s bez- pečnostním spínačem s RFID detekcí ak- tuátoru slouží k ovládání bezpečnostních dveří, krytů nebo pohyblivých částí oplo- cení pracoviště. Díky kompaktním rozmě- rům polymerového pouzdra se základnou 40x40 mm a možností nastavení upevňo- vacích dílů a napájecího dílu (otáčení po 90°) je lze snadno namontovat na rám dve- ří nebo krytu z normalizovaného profilu. Do jednotek, které mají 3, 4, 6, 7 a 8 ovláda- cích pozic možno namontovat zapuštěná prosvětlená/neprosvětlená (černá) tlačítka nebo signálky, otočné přepínače (včetně uzamykatelného provedení) a bezpečnost- ní hřibová tlačítka nouzového vypnutí (obr. 1). Jednotky lze také kombinovat s bezpeč- nostními spínači NS s manuálním odjiště- ním/odemčením pomocí klíčku. V takovém případě se jednotka a spínače instalují ve- dle sebe (obr. 3). Možnosti připojení napájecího/ovlá- dacího kabelu jsou také široké. Lze pou- žít spodní konektory M12 (12 pinů), M23 (12 nebo 19 pinů), případně 2 konektory M12 (po 12ti pinech). Dalšími variantami jsou boční konektor M12 (12 pinů) nebo spodní/boční konektorové kabely M12 (0,2 m, 12 pinů), případně spodní/boční vývod kabelu (2 m, 12 žil). Od 6ti pozic jednotky může být část sestavy otočena vůči druhé části v krocích po 90°. Toto má výhodu u aplikací, kde se například po- žadavek na otevření dveří může prová- dět z více stran. Provozní/napájecí napětí prvků jednotky je v úrovni 24 VDC, krytí potom IP65. Obr. 1 Přehled variant sestav BN s různými ovládacími prvky

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=