ElektroPrůmysl.cz, červenec 2020

ElektroPrůmysl.cz ROZHOVOR červenec 2020 | 7 Čeští strojaři RWT expandují do Japonska Schneider Electric pomáhá českým firmám s expanzí do za- hraničí. Dokládá to i spolupráce s firmou RWT, která vyrábí brousící stroje a čím dál razantněji se prosazuje na vysoce konkurenčním japonském trhu. Významnou technologickou podporu s přímým vlivem na byznys představují komponen- ty od Schneider Electric, jimiž je protkána vlajková loď RWT – odjehlovací stroj Steeline řady BSM. Srdcem strojů jsou řídicí systémy Modicon, které pracují převážně na společné sběrnici CAN. Jsou řízeny softwarem SoMachine, k jehož výhodám patří předem připravené apli- kační funkční bloky, které řeší úlohy typické pro konkrétní technologie. Díky těmto funkčním blokům se tak reálně sni- žují náklady na vývoj stroje a zrychluje se jeho uvedení na tu- zemské i zahraniční trhy. Komfort ovládání strojů je zajištěn dotykovými panely řady Magelis s velmi rychlou odezvou a možností velice rychlého a intuitivního přechodu do nastavení prostřednictvím receptur. Největší dojem na Japonce pak udělal inovativní ovládací software se speciálním symbolickým písmem. Schneider Electric není jen dodavatel technologií pro stroje Steeline, ale velký důraz klade také na pohotovou a flexibilní zákaznickou podporu, která je automaticky sou- částí poskytovaného řešení a není svým rozsahem na čes- kém trhu běžná. telným lídrem ve správě napájení, zejména u zařízení s vysokým napětím, dále v oblasti zabezpečení napájení a automatizačních systémech. Poskytuje integrovaná efektivní řešení, která kombinují energii, automatizaci a software.V rámci svého globálního ekosys- tému spolupracuje Schneider Electric s nej- větší komunitou partnerů, integrátorů a vý- vojářů. Díky takto otevřené platformě může zajišťovat provozní efektivitu i kontrolu pro- cesů v reálném čase. Náš závazek vůči ino- vacím, rozmanitosti a udržitelnosti zaručuje, že heslo Life is on platí všude, pro každého a v každém okamžiku. V České republice má společnost centrálu v Praze, výrobní závod v Písku a vývojové centrum v Napajedlích na Zlínsku. Více o společnosti Schneider Electric na- leznete na stránkách www.se.com/cz Zájemci budoumít již brzy opět možnost si rozšířenou realitu prohlédnout v praxi. Na telefonním čísle +420 737 266 673 nebo e-mailu jitka.valentova@se.com je možné si domluvit návštěvu„Smart Factory“ Schneider Electric v Písku. (JB) Uzemňovací přívody Aby bylo možné spojit navzájem jednotlivé zemniče, a ty spojit také s hlavní uzemňovací svorkou nebo přípojnicí a potom též s dalšími částmi, které je třeba uzemnit, vyvádějí se ze zemničů uzemňovací přívody. Jejich průřezy nesmí být menší než 6 mm 2 pro měď nebo 50 mm 2 pro ocel. Kde je holý uzemňovací přívod uložen v půdě, musí být jeho rozměry a charakteristiky v souladu s technickou normou ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče . Kde se nepředpokládá, že by do zemniče protékal příliš velký proud, může být uzemňovací přívod dimen- zován. Hliníkové vodiče se jako uzemňovací přívody nesmějí používat. Pokud je systém ochrany před bleskem spojen se zemničem, měl by mít uzemňovací přívod průřez alespoň 16 mm 2 pro měď (Cu) nebo 50 mm 2 pro železo (Fe). Spojení uzemňovacího přívodu se zemničem musí být provedeno důkladně a po elektrické stránce uspokoji- vým způsobem. Spojení musí být provedeno exotermickým svařením, tlakovými spoji, svorkami nebo jinými me- chanickými spoji. Mechanické spoje musí být instalovány v souladu s pokyny výrobce. Pokud je použito svorek, tak ty nesmí poškodit ani zemnič ani uzemňovací přívod. Připojovací zařízení nebo přípravky, které závisí výhradně na pájení, se nesmějí používat samostatně, pokud spolehlivě nezajišťují odpovídající mechanickou odolnost.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=