ElektroPrůmysl.cz, červenec 2020

ElektroPrůmysl.cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE 50 | červenec 2020 Monitorování působení povelů Části strojního zařízení, které mohou mít za následek nebezpečný stav stroje, musí být monitorovány (např. detekce nadměrných otáček motoru, detekce mechanického přetížení nebo přístroje zabraňující srážce). Ovládací prvky vyžadující nepřetržité působení (hold-to-run) Ovládací prvky požadují pro dosažení čin- nosti nepřetržité ovládání řídicího přístroje (přístrojů). Dvouruční ovládání viz ČSN EN ISO 13851 V normě ČSN EN ISO 13851 jsou definová- ny tři typy dvouručního ovládání, jejichž výběr je určen dle posouzení rizik. Typ I Použití dvou řídicích přístrojů a jejich sou- běžné ovládání oběma rukama + nepřetr- žité souběžné ovládání po dobu nebezpeč- ného stavu. Provoz stroje musí být zastaven při vy- bavení kteréhokoliv řídicího přístroje nebo obou řídicích přístrojů, přičemž nebezpeč- né stavy stále trvají. Typ II Ovládání typu I vyžadující vybavení obou řídicích přístrojů předtím, než může být znovu zahájen provoz stroje. Typ III Ovládání typu II vyžadující souběžné ovlá- dání řídicích přístrojů + musí být nutné uvést řídicí přístroje do činnosti v časovém limitu 0,5 s. Je-li tento časový limit překročen, musí dojít k opakovanému vybavení obou řídi- cích přístrojů předtím, než může být zahá- jen provoz stroje. Souhlasné ovládání Jedná se o ručně aktivované blokování řídi- cí funkce (bezpečnostní), které: • Je-li aktivováno, umožňuje zahájení provozu stroje. • Je-li uvolněno, vyvolá funkci zastavení a zabraňuje zahájení provozu stroje. Kombinované ovládací prvky pro spouštění a zastavování Tlačítka a podobné řídicí přístroje, pokud jsou v provozu, střídavě vyvolávají a zasta- vují pohyb, musí být používány pouze pro funkce, které nemohou způsobit nebez- pečný stav. Klasifikace a značení u střídavých motorů provozovaných ze sítě Označení třídy energetické účinnosti se skládá z písmen „IE“ (zkratka pro „mezinárod- ní třídu energetické účinnosti“), po nichž bezprostředně následuje číslice představující klasifikaci. Některémotorymají jmenovité účinnosti podmezními hodnotami. Pro tytomotory se nevyžaduje žádné značení IE kódu. Jmenovitá účinnost a IE kód musí být trvanlivě vyznačeny na výkonnostním štítku.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=